Hopp til hovedinnhold

Høyesterett 200 år

Hans Majestet Kongen var tirsdag til stede ved markeringen av 200-årsjubileet til landets høyeste domstol. Norges Høyesterett skal sørge for rettsenhet og bidra til avklaring der rettstilstanden kan være uklar.

30.06.2015

Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.

Markering i Høyesteretts hus

Kongen ble mottatt av høyesterettsjustitiarius Tore Schei og direktør Gunnar Bergby ved ankomst Høyesteretts hus i Oslo sentrum.

I løpet av den timelange markeringen ble det taler av stortingspresident Olemic Thommessen, statsminister Erna Solberg, ordförande i Finlands Högsta domstol Pauliine Koskelo, advokatforeningens leder Erik Keiserud og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

I ettermiddag er Kong Harald til stede på en mottakelse på Akershus slott i anledning 200-årsjubileet.

Åpne dører

Rettsforhandlingene i Høyesterett er nesten alltid muntlige og finner i de aller fleste tilfelle sted for åpne dører, med fri tilgang for publikum.

Norges Høyesterett består av 20 dommere som er utnevnt av Kongen i statsråd. Høyesterett ledes av justitiarius. Administrasjonen består av omkring 45 personer som fordeler seg på en juridisk utredningsenhet og en administrativ stab.

Norge fikk sin egen Høyesterett

30. juni 2015 markerer at det er 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom.

Alt i 1814 fikk Norge sin egen Høyesterett. Fram til da hadde Høyesterett ligget i den dansk-norske hovedstaden København. Fra 1799 var riktignok Jakob Edvard Colbjørnsen norsk høyesterettsjustitiarius. Han ble etterfulgt av din bror, Christian Colbjørnsen, i 1802 som var justitiarius frem til 1814.

I nærmere ett hundre år levde Høyesterett et omflakkende liv med mye hjemmekontor for sine dommere. Justisbygningen, slik vi i dag kjenner den, stod først ferdig i 1903.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook