Hopp til hovedinnhold

Mottok Norsk Kulturarvs ærespris

H.M. Dronning Sonja fikk i kveld ærespris for sin innsats for kulturarven, kulturlandskapet og naturen gjennom mange år. Utdelingen fant sted i hagen på Vågås gamle prestegård Ullensvin i Gudbrandsdalen.

08.09.2015

I styrets begrunnelse heter det:

Stiftelsen Norsk Kulturarv vil særleg nemne engasjementet for Storfjordens Venner og boka «Klangbunn», med flotte bilde og profilering av natur, kulturlandskap og kulturminne. H.M. Dronninga har også vist skaparevne gjennom utstillingar av eigen kunst.

Stiftelsen Norsk Kulturarv ønskjer også å framheve H.M. Dronninga sitt engasjement i det samvetsfulle arbeidet med å restaurere Slottet i Oslo og andre av de kongelege eigedomane.

Utdeling i Vågå

Dronning Sonja fikk en varm velkomst da hun ankom Ullensvin. Femteklassingene Anna Brenden og Rune Bråten fra Vågåmo skole overrakte blomster til Dronningen.

Styreleder Kirsti Kolle Grøndahl delte ut prisen, som består av et diplom og et utskåret fenalårstativ - nydelig trearbeid fra Treskjerarverkstaden på Hjerleid på Dovre, en bedrift for lærlinger i treskjærerfaget. 

Øystein Rudi og Ivar Odnes underholdt med felespill og Ann Cathrin Tessnes bidro med sang under prisutdelingen i prestegårdshagen i Vågå.

Norsk Kulturarv

Norsk Kulturarvs ærespris deles ut til personer, grupper eller organisasjoner som i særlig grad har vist evne og vilje til å ivareta, formidle og gjøre kulturarven tilgjengelig. Prisen har tidligere blitt delt ut til blant annet prosjektet Nasjonale Turistveger, Harald Grytten, Storfjordens venner, Astri Riddervold, Jon Ole Andersen Duojár og Oddgeir Bruaset.

Norsk Kulturarv er en landsomfattende stiftelse som har som mål å sikre kulturarven for kommende generasjoner under mottoet «Vern gjennom bruk».

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook