Hopp til hovedinnhold

Møte på tvers av tro og livssyn

- Å være med på å forvalte folks verdier er et stort ansvar og gir store muligheter. Hvordan dere velger å utøve eget lederskap har konsekvenser for andres liv.

18.09.2015

Det sa H.K.H. Kronprinsen da han i ettermiddag åpnet en konferanse for unge ledere fra ulike tros- og livssynssamfunn i moskeen Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo. Kronprinsens tale finnes i sin helhet via pekeren til høyre.

Forebygging av hat og ekstremisme

Konferansen varer i to dager og noen av temaene er konspirasjonstenkning, forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Mer enn noen gang er det viktig å skape møteplasser for økt toleranse og forståelse. Omlag 50 unge ledere i alderen 16-30 er samlet for å diskutere disse viktige spørsmålene. 

Ledertrening og hvordan man kan bli trygg på egen tros- eller livssynsidentitet, står også på programmet. De unge lederne har en viktig rolle som modeller, påvirkere og samtalepartnere i sine ulike miljøer. 

Årlig begivenhet

Det er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som står bak konferansen. STL er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse.

Dette er første gang samarbeidsrådet samler unge ledere på denne måten, og de ser for seg å gjøre konferansen til en årlig begivenhet. Det er Kulturdepartementets tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering som finansierer tiltaket.

Tros-og livssynssamfunnene som inngår i STL er:

 • Det norske baha'í-samfunnet
 • Buddhistforbundet
 • Den norske Kirke
 • Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikher)
 • Holistisk Forbund)
 • Human-Etisk Forbund
 • Islamsk Råd Norge
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Kristensamfunnet
 • Det Mosaiske Trossamfund 
 • Norges Kristne Råd
 • Oslo Katolske Bispedømme
 • Sanatan Mandir Sabh (hinduer)
 • Norges Hindu Kultur Senter

 

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook