Hopp til hovedinnhold

Landsdekkende Nødnett

H.M. Kongen var til stede da Norges nye Nødnett i dag ble landsdekkende. - Et enormt løft for norsk beredskap og samfunnssikkerhet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i DNK.

01.12.2015

Den første delen av Nødnett ble tatt i bruk våren 2010. Gradvis har stadig større deler av landet blitt koblet til. Øst-Finnmark var siste distrikt som ble ferdigstilt, og i dag ble Nødnett erklært landsdekkende. Markeringen fant sted på Thon hotell i Kirkenes i formiddag.

Et landsdekkende nett

Nødnett er det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det gir sikker, rask, avlyttingsfri og robust kommunikasjon der folk bor og ferdes. Tidligere opererte de forskjellige brukerne med egne sambandsløsninger. Det nye nettet samler alle nødaktørene i ett felles sambandsnett.

Klar og sikker tale i alle situasjoner og talegrupper der flere kan snakke sammen, er kjernefunksjonalitet. Dette fremmer samarbeidet der flere etater er involvert i samme situasjon, og kan kommunisere sikkert på tvers av organisering og geografi.

Stor bruk allerede

Nødetatene - Politiet, Brann- og redningsvesenet og Helsetjenesten er nettets kjernebrukere, men også andre beredskapsaktører tar Nødnett i bruk. Det gjelder for eksempel hovedredningssentralene, Tollvesenet og Forsvaret, i tillegg til flere frivillige organisasjoner. Over 1,44 millioner samtaler ble gjennomført over Nødnett i oktober.

Markeringen i dag startet med filmvisning om nettet og utbyggingen av det.

Åpnet av justis- og beredskapsministeren

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) eier og forvalter Nødnett. Direktør Tor Helge Lyngstøl ønsket velkommen før justis- og beredskapsminister Anders Anundsen holdt dagens hovedtale.

Så ble det gjort flere oppkallinger over Nødnett, og Anundsen kunne erklære landsdekkende Nødnett for åpnet.

Til politihuset

Fra markeringen av den nasjonale åpningen, bar det videre til politihuset i Kirkenes for offisiell åpning av nødnettet for politiet i Øst-Finnmark. Øst-Finnmark var det siste politidistriktet som ble ferdigstilt. I ettermiddag kunne politimester Ellen Katrine Hætta ta i mot Kong Harald og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til åpning.

Politistasjonens første offisielle oppkall over Nødnett gikk fra operasjonssentralen til en politipatrulje, til 110-sentralen i Hammerfest og 113 Kirkenes.

Ankomstsenter Finnmark

Det ble også anledning til et besøk ved Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes i ettermiddag. Senteret tar i mot asylsøkere som kommer fra Russland over Storskog. Ledsaget av justis- og beredskapsministeren, fikk Kong Harald en orientering om situasjonen ved Ankomstsenter Finnmark og arbeidet som gjøres der.

Utlendingsdirektoratets stedlige leder, Anne Siri Rustad, orienterte sammen med mottaksleder Henry Osima, helsepersonell og teamleder i politiets utlendingsenhet, Tor Espen Haga.

 

Informasjonsfilm om Norges nye nødnett. Produsert av Sølvsuper AS på oppdrag av Direktoratet for nødkommunikasjon.
Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook