Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Bodø

Hans Majestet Kongen var til stede da  Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble vigslet til biskop i Sør-Hålogaland søndag formiddag. Hun er Nord-Norges første kvinnelige biskop.

25.01.2016

Vigslingsgudstjenesten i Bodø domkirke ble forrettet av Bispemøtets leder, preses Helga Haugland Byfuglien.

- Din lange prestegjerning i Sør-Hålogaland bispedømme har gitt deg god innsikt i kirkeliv. Kultur og tradisjoner her. Selv om du må finne deg i å være søring, som knoter med nordlandsk sleng, har du slått dype røtter her og kjenner deg beriket ved lynne og natur, sa biskop Byfuglien i sin hilsningstale.

Ann-Helen Fjeldstad kommer fra stillingen som prost i Lofoten og hun har tidligere vært sogneprest i Flakstad. I sin preken tok den nyvigslede biskopen utgangspunkt i evangelisten Matteus' 13 kapittel om overlevering av kristen tro.

Første kvinnelige biskop i nord

Biskop Jusnes overtar etter Tor B. Jørgensen som gikk av for aldersgrensen sent i fjor, og hun er den første kvinnelige biskopen i Nord-Norge. I 1984 kom hun til Lofoten som Nord-Norges andre kvinnelige sogneprest. Hun har også vært leder i Norsk Kvinnelig teologforening, styreleder i Nord-Norges Diakonistiftelse og medlem av sentralstyret og fagutvalget for proster i Presteforeningen.

Under gudstjenesten var regjeringen representert ved kulturminister Linda Hofstad Helleland som er ansvarlig statsråd for tros- og livssynssaker. Regjeringen var representert med statsråd Linda Hofstad Helleland, mens femte visepresident Line Henriette Holten Hjemdal representerte Stortingets presidentskap.

Etter gudstjenesten i Bodø domkirke var Kong Harald og statsråd Helleland til stede en lunsj på Havet hotell til ære for den nye biskopen.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook