Hopp til hovedinnhold

Norsk Ordbok fullført

H.K.H. Kronprinsessa var til stades ved lanseringa av Norsk Ordbok i dag. Tolvte og siste bind i verket om norsk folkemål og det nynorske skriftspråket er ferdigstilt.

09.03.2016

Norsk Ordbok gjev ei uttømmande framstilling av ordtilfanget i dei norske dialektane og i nynorsk skriftspråk, og bokverket inneheld meir enn 300 000 ordartiklar. Under oppslagsorda finn vi informasjon om kva orda tyder, dialektformer, grammatiske opplysningar og opplysningar om ordhistorie.

Lansering i Aulaen

Lanseringa skjedde i Universitetets aula i Oslo i føremiddag, og Kronprinsesse Mette-Marit vart motteken av rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo. Ved lanseringa var det ei rekkje talar, mens Lars Vaular, Frode Kvinge Flatland og Den norske Studentersangforening stod for dei kulturelle innslaga.

Lang historie

Norsk Ordbok har ei lang forhistorie. Alt i 1929 løyvde Stortinget dei første midlane til Norsk Ordbok. I starten kom ordboka ut som hefte. Det første heftet vart gjeve ut i 1950, og første bind i bokverket kom i 1966. I 2001 vart det bestemt at tiltaket skulle organiserast som eit prosjekt under Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo, og no – femten år seinare – er bokverket fullført.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook