Hopp til hovedinnhold

Et åpent og moderne kongehus

De siste fire månedene har Dagbladet rettet en rekke henvendelser til Slottet. Vi har gitt arbeidet med å bistå journalistene høy prioritet.

05.04.2016

De siste fire månedene har Dagbladet rettet en rekke henvendelser til Slottet. Temaene har vært mange, de har dekket økonomi, budsjett og bevilgninger, men også andre forhold ved vårt monarki. Vi har hatt en tett dialog. Det meste av informasjonen avisen etterspurte var allerede offentlig tilgjengelig men den var (og er) spredt på mange forskjellige steder som statsbudsjett, lovdata, Kongehusets nettsider etc. Vi har hjulpet avisen med å finne frem til den informasjonen de har bedt om.

Et særskilt oppdrag

Kongehuset og Hoffet er en samfunnsinstitusjon med et særskilt oppdrag. Som statsoverhode representerer Kongen og Kongefamilien Norge både her hjemme og i en lang rekke oppdrag i utlandet. Selv om Hoffet er en moderne organisasjon som styres etter vanlige ledelsesprinsipper, har vi et helt spesielt formål. Hoffet skal støtte Kongen og hans familie, i hele deres livsgjerning.  Virksomheten må innrettes etter dette. Alle Hoffets ansatte er lønnet over Hoffets budsjett som fastsettes av myndighetene gjennom årlige bevilgninger. Hoffets ansatte utfører en lang rekke arbeidsoppgaver knyttet til Kongefamiliens utøvelse av deres gjerning, uansett om vi gjør oppgaver for Kongen som statsoverhode eller som bestefar. Den andre store oppgaven Hoffet har, er å forvalte og utvikle De kongelige eiendommene. 

Åpenhet om bruk av midler

Vi legger vekt på stor åpenhet om hvordan Hoffets midler brukes, og vi publiserer hvert år en årsberetning med revisorgodkjent regnskap og tilhørende noteopplysninger. Ut over bevilgningen til Hoffet bevilger myndighetene et beløp direkte til Kongeparet og Kronprinsparet, apanasjen. Denne disponerer de personlig, og det skal ikke rapporteres på hvordan denne brukes.

Lærerik prosess

Denne prosessen har også vært lærerik for oss. Vi har gått gjennom både virksomheten og økonomistyringen med nye øyne for å se om våre rutiner er gode nok. I det alt vesentlige har vi svært god styring på virksomheten, og det er viktig å få bekreftet dette. Prosessen har også avdekket noen få dårlige vurderinger, som valget av Kronprinsparets stab som hjemmelshaver på Kronprinsparets private hytte i Uvdal. Valget var begrunnet den gangen det ble tatt, men i ettertid ser vi at Kronprinsen, som er reell eier, også bør stå som hjemmelshaver. Dette blir nå endret.  

Enkelte av Kongefamiliens medlemmer bor på sperret adresse av sikkerhetshensyn. Vi er blitt gjort kjent med at dette begrenser innsynet i enkelte offentlige dokumenter vedrørende De kongelige. Denne problematikken er vi i ferd med å utrede med sikte på å finne en snarlig løsning som ivaretar sikkerheten, uten at det legges unødige begrensninger på innsyn i offentlig informasjon.

Utdypende om enkeltmomenter

Vi ønsker å belyse nærmere enkelte momenter Dagbladet har trukket fram, i første omgang om kostnadsutviklingen 2002 - 2015. Denne informasjonen er tilgjengelig via pekeren til høyre.

 

 

Kronprinsen og Kronprinsessen svarer på Dagbladets spørsmål. De møtte avisens journalister etter VIBRO-debatten på Sentralen i Oslo 31. mars. Foto: Klaus Rodahl / Kronprinsparets Fond

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook