Hopp til hovedinnhold

Årsberetning 2015

Det var Kongelig besøk i 69 kommuner og alle landets fylker og Svalbard i 2015. Det viser Det kongelige hoffs årsberetning som ble avgitt i formiddag.

22.04.2016

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste viser et overskudd på kroner 21 543 727. Dette fremkommer av Det kongelige hoffs årsberetning 2015 som er overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen i dag.

Årsregnskapet til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et overskudd på kroner 1 252 855. Overskuddet er avsatt til framtidige anskaffelser/driftsreserve.

Overskuddet

Overskuddet skyldes delvis at Hoffet det siste året har hatt ubesatte stillinger. 

16,2 millioner kroner av overskuddet fra øremerket bevilgning (post 51) vil bli benyttet til gjennomføring av sikkerhetsprosjekt for de kongelige eiendommene i 2016. Prosjektet ble initiert av Justis- og beredskapsdepartementet i etterkant av 22. juli 2011.

- På slutten av 2015 ble arbeidet med sikkerhetsanalysen for de Kongelige eiendommene avsluttet. Det vil bli gjennomført tiltak som bygger på denne analysen i de nærmeste årene, sier hoffsjef Gry Mølleskog.

Det resterende av overskuddet for 2015 er satt av til markeringen av Kongeparets 25-årsjubileum i hovedstaden og rundt om i landet, samt andre framtidige prosjekter og anskaffelser.

Regnskapet for 2015 viser at de største postene er forvaltning, drift og vedlikehold til statelige kongelige eiendommer, samt lønnskostnader til alle ansatte ved Det kongelige hoff.

 - Det kongelige hoffs hovedmål er å støtte Kongen og hans familie i hele deres livsgjerning, sier hoffsjefen.

Omfattende offisielt program

Årsberetningen inneholder oversikt over Kongehusets offisielle program og viser at 69 kommuner, samtlige av landets fylker og Svalbard ble besøkt av Kongefamiliens medlemmer i 2015. Kongen og Dronningen gjennomførte statsbesøk til Australia i februar, mens Kronprinsen var på offisielt besøk til Brasil i november. Stats- og offisielle besøk til utlandet skjer på oppdrag fra regjeringen og programmet fastlegges av utenriksdepartementet.

Budsjettprosessen

Stortingets årlige bevilgning er et resultat av innspill til budsjett for kommende år fra Hoffet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innspillet går inn i den ordinære budsjettprosessen, og Regjeringen legger fram forslag til bevilgning for Hoffet i Statsbudsjettet. Hoffet rapporterer årlig på hvordan bevilgningen er benyttet. En samlet redegjørelse for Kongehusets virke og regnskap for Det kongelige hoff gis i årsberetningen.

Apanasjen

Kongeparet og Kronprinsparet mottar apanasje. Denne skal dekke forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de private eiendommene og hushold, samt avsetning til privat bruk og offisielle antrekk. Apanasjene regnskapsførers i separate regnskap som gjennomgås av revisor på samme måte som de offisielle regnskapene. Det rapporteres ikke om bruk av apanasjene.

Som kompensasjon for at staten ikke stiller bolig til disposisjon for Kronprinsparet, er det lagt inn midler i apanasjebevilgningen til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling og andre utgifter knyttet til Skaugum. Av bevilget apanasje til Kronprinsparet for 2015 på 9 013 000 kroner er 6 172 000 kroner benyttet til FDVU-formål, inklusive renter og avdrag på rehabiliteringslån, samt hushold. 769 000 kroner er avsatt til framtidige FDVU-formål og hushold. 2 072 000 kroner er avsatt til Kronprinsparet privat. Dette dekker også innkjøp av offisielle antrekk.

Åpent slott

Omvisningene på Slottet og på Oscarshall i regi av Åpent Slott, har i 2015 hatt 37 256 besøkende. I tillegg har konsertarrangementene hatt 600 besøkende. Årsregnskapet for Åpent Slott som viser et underskudd på kroner 38 887. Underskuddet er dekket av egenkapitalen.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook