Hopp til hovedinnhold

Åpnet konferanse om asylrett

- Jeg har dyp respekt for den vanskelige jobben dere gjør, sa H.K.H. Kronprins Haakon da han møtte dommere og eksperter på asylrett i dag. Han åpnet konferansen "Beskyttelse i krise".

19.05.2016

Dagens konferanse er arrangert av International Association of Refugee Law Judges (IARLJ), en forening som er åpen for medlemskap for aktive dommere eller andre som har interesse for asyl- og flyktningfeltet. Temaet er "Beskyttelse i krise".

Kronprinsen roste dommernes innsats for å holde hodet kaldt i den stadig pågående debatten om flyktningers skjebne.

- I et krevende offentlig ordskifte må dere som dommere fortsette den vanskelige jobben med å fastslå hvem som kan få bli værende, ved å balansere ulike hensyn, samt ved å analysere komplekse situasjoner som ofte er fremstilt på en polarisert måte (…) Jeg har dyp respekt for den vanskelige og uvurderlige jobben dere gjør, sa Kronprins Haakon.

Rett til individuell behandling

Hensikten med konferansen er at dommere skal komme sammen for å reflektere og dele erfaringer, i en tid der asylspørsmål blir løst ulikt i ulike land. Arrangementet ønsker også å fremheve at hver enkelt historie skal høres og vurderes separat, og at en ikke skal bli plassert i en gruppe ut i fra hvilken bakgrunn en har.

IARLJ

IARLJ har om lag 1000 medlemmer. De samarbeider med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), European Asylum Support Office (EASO – EUs koordineringsorgan vedrørende flyktninger og migrasjon) og andre aktører innenfor samme felt.

Konferansen, som har Utlendingsnemnda som medarrangør, varer over to dager.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook