Hopp til hovedinnhold

Det kongelige hoffs økonomiforvaltning

I den senere tid, og spesielt nå i forbindelse med at Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram, er det blitt fremsatt påstander om at Det kongelige hoffs økonomiforvaltning er i strid med Stortingets forutsetninger. 

07.10.2016

Dette er etter vår mening basert på misforståelser.

Kongehuset finansieres av det offentlige, gjennom statsbudsjettet. Det kongelige hoff har siden 1905, støttet Kongefamilien i all deres virksomhet, herunder utført arbeid på private kongelige eiendommer. 

Bevilgningen til Kongehuset

Bevilgningen i statsbudsjettet er grunnleggende todelt:

  • Apanasje
  • Overføring til Det kongelige hoff

Inntil 2002, var apanasjen dimensjonert for å lønne alle ansatte ved Det kongelige hoff. Det innbefattet alle som tilrettela for offisiell og privat virksomhet, alle som drev med renhold, alle som var tilsatt som servitører og på kjøkkenet som blant annet var ansvarlig for all produksjon til alle anledninger både på Slottet og på kongelige private eiendommer. Dessuten innbefattet den de som var ansatt for å drive vedlikehold på private eiendommer.

Fra 2002 er apanasjen kun dimensjonert for å omfatte Kongeparets og Kronprinsparets private utgifter, samt utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av deres private eiendommer.
 Alle lønns- og personalkostnader – uavhengig av hvor hoffets ansatte arbeider – finansieres av overføringen til Det kongelige hoff.

Bakgrunnen for at det ble gjort en endring i bevilgningsstrukturen kan du lese mer om her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eiendomsforvaltningen-knyttet-til-de-sta/id105636/

Endret beskrivelse

Det har vært påpekt at teksten i stortingsproposisjonen som omtaler bevilgningen til Kongehuset ikke har vært presis nok, når det gjelder dette. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor endret teksten når det gjelder bevilgningene til Kongehuset, slik at den bedre beskriver både historien og dagens praksis.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook