Hopp til hovedinnhold

UNDP feirer 50 år

FNs utviklingsprogram UNDP har ledet verdenssamfunnets kamp mot fattigdom i 50 år. I natt norsk tid sto H.K.H. Kronprinsen på talerstolen under jubileumsgallaen i New York.

06.12.2016

Jubileet samlet mange kjente navn til en stor galla med innsamling til UNDPs virksomhet. Tv-vert, produsent og forfatter Padma Lakshmi ledet gjestene gjennom en forestilling der blant annet Bob Weir, en av de legendariske grunnleggerne av Grateful Dead, inntok scenen.

Tre av UNDPs goodwillambassadører bidro til å vise fram organisasjonens arbeid gjennom personlige beretninger om sitt eget engasjement.

På arbeid som goodwillambassadør

Kronprins Haakon har vært goodwillambassadør siden 2003. Engasjementet har ført ham til mer enn ti ulike land i Afrika, Asia og Sør-Amerika på oppdrag for UNDP. Først for å fremme millenniumsmålene – så i arbeid for bærekraftsmålene som videreførte dem.  Under gallaen fortalte Kronprinsen blant annet om bakgrunnen for at han ønsket å støtte UNDP på denne måten.

Han fortalte om møtet med Cedric i en township utenfor Durban for mange år siden. Cedric var HIV positiv. Hans kone var HIV positiv. De hadde ikke tilgang på medisiner, og visste de ikke hadde lenge igjen. Cedric var dypt bekymret for hva som ville skje med barna deres og hans funksjonshemmede søster.

- Da vi skiltes, fortalte Kronprinsen, tok Cedric meg i hånden, så meg i øynene og sa: "Vær så snill, gjør alt du kan for mennesker som meg. For det er vanskelig".
- Et slikt øyeblikk slipper deg ikke så lett. 

Møtet med Cedric skulle bli formativt for Kronprinsens senere engasjement for UNDP. For Cedric ba ikke om noe for seg selv. Han ba for alle som lever i fattigdom. Og hans bønn gjaldt ikke bare Kronprinsen, men oss alle.

UNDP og verdenssamfunnet oppnådde mye gjennom Millenniumsmålene. Med bærekraftsmålene har alle land, ikke bare utviklingslandene, blitt en del av løftet. Og vi har alle en mulighet til å bidra for å nå vår tids mest ambisiøse mål: Å gjøre slutt på ekstrem fattigdom innen 2030.

Human Development Awards

Kronprins Haakon har flere møter med UNDP under oppholdet I New York og vil også delta under utdelingen av the Human Development Awards. Disse prisene er en anerkjennelse av de beste regionale og lokale rapportene om framskritt og hindringer i arbeidet mot fattigdom og ulikhet. Det er et krevende og viktig arbeid som bidrar til å gi de store tallene, statistikken og grafene, et menneskelig ansikt og innhold. Rapportene gir føringer for videre arbeid og tiltak.

Kronprinsen bidro selv til rapportskrivingen i 2006 og 2007/2008.  

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook