Hopp til hovedinnhold

Tråante 2017

Hans Majestet Kongen var til stede da jubileumsåret "Tråante 2017" åpnet i dag. Det er 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim, 6. februar 1917. Lihkku beivviin!

06.02.2017

Representanter for store deler av Sápmi møttes for første gang for å fremme felles sak som ett folk på tvers av nasjonalstatsgrensene. Det var den store forkjemperen for samiske rettigheter, Elsa Laula Renberg, som sto bak dette første landsmøtet i Metodistkirken i Trondheim 1917. Hennes innsats æres spesielt i dag. 

Siden 1993 har 6. februar blitt feiret som Samefolkets dag.

Festgudstjeneste 

Kong Haralds program i Trondheim startet med festgudstjeneste i Nidarosdomen, der preses, biskop Helga Haugland Byfuglien og lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, tok i mot. Både gjester fra Sápmi og det offisielle Norge deltok.

Under inngangsprosesjonen sang den sørsamiske sangeren Marja Mortensson salmen "Aejlies gåatan båetebe laavloen" / "Fyll Guds hus med sang til hans ære". Under prosesjonen gikk salmen over i orgelpreludium til salmen "Lovsyng Herren, han er nær". Denne salmen ble også sunget ved det første landsmøtet for hundre år siden.

Biskop Byfuglien holdt dagens preken, og festgudstjenesten ble avsluttet med at menigheten sang "Sámi soga lávlla" / "Samefolkets sang".

Samisk utsmykning

Tidligere i formiddag ble et nytt alter innviet i Nidarosdomens søndre tverrskip. Kunstneren Folke Fjällström har laget installasjonen Kristusskulptur i bjørk. Den er utformet i tråd med tradisjonelt samisk håndverk og utsmykket med samisk ornamentikk. 

Før Kongen forlot Nidarosdomen fikk han se det samiske alteret som heretter vil ha fast plass i nasjonalhelligdommen. 

Bååstede - Tilbake

Etter gudstjenesten åpnet Kong Harald utstillingen "Bååstede", som betyr "tilbake" på sørsamisk, i Erkebispegården. Utstillingen viser samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum som nå gis tilbake til det samiske folk gjennom overføring til museer under Sametingets forvaltning. 2 000 gjenstander er valgt ut for tilbakeføring.

Innsamlingen av materialet fant sted for mellom 100 og 150 år siden, i en tid da samene hadde liten innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv.

Avtalen om tilbakeføring ble inngått i 2012 med en høytidelig seremoni i Sametinget i Karasjok. I årene siden har det blitt lagt ned et stort arbeid med konservering, kartlegging og kvalitetssikring av informasjonen om gjenstandene. Prosjektet sluttføres i 2017.

Festforestilling

I kveld vil Kongen være til stede på festforestillingen "Jielemen aavoe" / "Livets glede" i Olavshallen. Forestillingen er et samarbeid mellom det samiske nasjonalteateret Beaivváš og Kringkastingsorkesteret (KORK).

Dette er tekster, joik, dans, bilder og musikk om viljen og evnen til å leve, møte utfordringer og gå fremover. Det er en feiring av livet og samtidig en minnesang for å ære og minnes de som ble borte på veien, forteller NRK.

Artister, musikere, skuespillere, dansere og kunstnere fra hele Sápmi deltar med navn som Mari Boine, Sofia Jannok, Marja Mortensson, Wimme Saari, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Bjørn Sundquist, Egil Keskitalo og Mary Sarre. 

Kvelden avsluttes med jubileumsmiddag på Bakklandet, der Sametinget er vertskap.

Nasjonal feiring

"Tråante 2017" er en felles markering av det samiske jubileet. Målet er å formidle kunnskap om samisk kultur og samisk historie i et 100-årsperspektiv, og mobilisere til utvikling og deltakelse.

Jubileet markeres hele året gjennom, med arrangementer på forskjellige steder i Sápmi. Det mangfoldige programmet speiler bredden i samisk kultur, språk og historie. Oversikt over de ulike arrangementene finnes på jubileets egne nettsider.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook