Hopp til hovedinnhold

Kongen overrakte forskningspriser

Hjerteprisvinner Lars Gullestad har bidratt til den markante nedgangen i dødeligheten hos pasienter med hjertesvikt. Demensprisvinner Tormod Fladby mener det er lyse utsikter for behandling som bremser demens.

07.02.2017

Hans Majestet Kongen delte ut Nasjonalforeningen for folkehelsens to forskningspriser under et arrangement i Det norske teatret i Oslo på tirsdag.

Hjerteforskningsprisen

Professor Lars Gullestad fikk prisen for sin forskning på sammenhengen mellom betennelse og hjertesvikt – og ny forståelse for og behandling av pasienter med hjertesvikt og hjertetransplanterte.

I Norge lever rundt 100 000 med hjertesvikt. Med moderne behandling som Gullestad har vært med på å utvikle, har det vært en betydelig nedgang i dødelighet av hjertesvikt.

Lars Gullestad er professor i kardiologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Demensforskningsprisen

Demensforskningprisen ble for første gang delt ut i fjor. Professor Tormod Fladby fikk årets pris for ny kunnskap om demenssykdommer. Fladby forsker på biomarkører fra blod og spinalvæske i hjernen og hvordan disse kan påvise demenssykdom på et tidlig stadium.

I dag kan vi stille sikker diagnose før demens. Dette er kunnskap som vil gjøre det mulig å gi behandling til pasienter før de blir demente.

Tormod Fladby er professor i nevrologi, overlege og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus.

En milliard til forskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen har som mål å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens. Organisasjonen har bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning på området. 950 millioner har gått til hjerte- og karforskningen. 80 millioner har gått til demensforskningen.

Forskningsprisene består av et grafisk blad og et beløp på 200 000 kroner som skal komme forskningen til gode.

Helseminister Bent Høie talte under arrangementet, og prisvinnerne holdt hvert sitt faglige foredrag. Arrangementet ble avsluttet med en presentasjon av Nasjonalforeningens forskningsstipendiater.

Kong Harald er beskytter for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

 

Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelse

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook