Hopp til hovedinnhold

- Vi er forpliktet til å nå de globale målene

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit møtte i dag med norske, kvinnelige gründere som leverer solcellelamper, høyabsorberende fødelaken og andre løsninger til FN-arbeid i kriserammede områder.

07.03.2017

Ny avtale mellom Innovasjon Norge og FN-organisasjonen UN Women skal sikre flere slike gode og framtidsrettede løsninger for å styrke kvinners helse og posisjon i utviklingsland, og dermed bidra til at verden når FNs bærekraftsmål.

Kronprinsessen og utenriksminister Børge Brende var til stede da visedirektør i UN Women Yannick Glemarec og administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth signerte avtalen under et arrangement på Skistua i Trondheim.

Med kanefart til rundebordssamtale

En større delegasjon fra inn- og utland ankom Skistua med hest og slede. Det var blå himmel og minusgrader. Inne ble det servert varm kakao, vafler, rømmegrøt og annen norsk tradisjonsmat.

Sammen med ledere fra UN Women og Innovasjon Norge på vei mot rundebord om kvinnehelse og samarbeid. Foto: Ned Alley / NTB scanpix


Kronprinsesse Mette-Marit innledet en rundebordssamtale med å snakke om hvordan innovasjon kan være med på å bedre kvinnehelse verden over. Dette er et tema Kronprinsessen også jobber mye med gjennom sitt engasjement i Maverick Collective.

- I am very proud that Norway is often taking a lead in finding good solutions and forming public-private partnerships in the field. Norway has a long tradition of working in and with developing and vulnerable countries and we are committed to the Global Goals. In line with this tradition, we are gathered here today to celebrate a historic partnership being formed between Innovation Norway and UN Women. Because both institutions believe that if these goals are pursued in partnerships, it will lead to greater and more widely shared prosperity for all by 2030.

Før signeringen fikk norske ledere av innovative bedrifter vist fram sine løsninger.

 

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook