Hopp til hovedinnhold

Vold mot kvinner

Globalt utsettes 1 av 3 kvinner for vold i løpet av sitt liv. Kronprinsparet besøkte krisesenter og prosjektet Søster til Søster på Kvinnedagen.

08.03.2017

Bekjempelsen av vold mot kvinner var tema for Kronprinsparets besøk i Trondheim i dag. 

På grunn av vold er rundt 1000 kvinner i Norge på flukt. Vi må ta på alvor at vold mot kvinner også er et stort problem her hjemme, sa Kronprinsessen under besøket.

- Krisesentrene rundt om i hele landet har gjort en fantastisk jobb med å jobbe opp mot både politi og myndigheter for å sikre at den som blir voldsutsatt blir bedre ivaretatt, sa Kronprinsessen. Vi har kommet ganske langt på dette. Men det som vi ikke har greid å gjøre noe med, det er den volden som er skjult i hjem rundt om i Norge - enten om det er i familier med norskkulturell bakgrunn eller andre familier. Det er noe vi må ta tak i og se hvordan vi kan jobbe med i et mye mer langsiktig perspektiv. Jeg tror noe av løsningen er å gå inn i skolen og snakke med barn om familier, både som er voldsutsatte og ikke. Vi må passe på at den type reaksjonsmønster ikke går i arv. Det er utrolig viktig, og det tror jeg vi kan finne mange gode løsninger på framover.

Kronprinsen og Kronprinsessen besøkte både krisesenter og et forebyggende prosjekt blant minoritetskvinner.

Søster til Søster

Søster til Søster er et prosjekt hos Kirkens Bymisjon som forebygger vold mot kvinner i minoritetsmiljøer. Her spiller minoritetskvinner selv en aktiv rolle i det holdningsskapende arbeidet i egne miljøer.

Søster til søster mobiliserer gjennom et kursopplegg som setter kvinner med minoritetsbakgrunn bedre i stand til å spre informasjon og holdninger i sine egne miljøer. De får kompetanse til å gi støtte i sine nettverk i spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Mange av dem som gjennomgår kurset, blir i sin tur kursholdere og gir kunnskapen videre til sine medsøstre på deres eget morsmål.

Prosjektet har gitt svært gode resultater, både i form av personlig utvikling, avdekket vold og bistand til kvinner. Flere tilfeller av kjønnslemlestelse i hjemlandet har blitt forhindret.

Besøkte krisesenter

Etter Søster til Søster besøkte Kronprinsen og Kronprinsessen et krisesenter i Trondheim. Landets krisesentre har om lag 20 000 henvendelser hvert år. Det anslås at rundt 150 000 personer i Norge blir utsatt for vold i nære relasjoner årlig. Det store flertallet av disse er kvinner.

Kronprinsparet møtte kvinner og barn som bor på senteret. De fikk også snakke nærmere med en av kvinnene, som delte sin historie med dem.


En av beboerne på krisesenteret fortalte Kronprinsparet sin historie. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

 

Det er sterkt å høre direkte fra en som har opplevd vold i nære relasjoner selv, fortalte Kronprins Haakon etter møtet.

- Det er en ekstremt vanskelig og utfordrende situasjon å være i. Men jeg fikk forståelse for at hun har fått veldig god hjelp her og har blitt tatt godt i mot. Hun får god hjelp og støtte videre, både med det juridiske og med politiet, og også på det emosjonelle her på krisesenteret.

Omlag 1 000 kvinner i Norge er på flukt på grunn av vold. De bor på strengt fortrolig adresse og er slettet fra alle offentlige registre. Bekjempelse av vold mot kvinner er et av de punktene Norge må forbedre for å kunne oppfylle FNs bærekraftsmål.Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook