Hopp til hovedinnhold

For mer miljøvennlig skipsfart

Hvordan kan sjøfartsnæringen bidra til FNs bærekraftsmål? Dette var temaet for Rederiforbundets årskonferanse, der Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok i mot en rapport om mulighetene.

28.03.2017

Kronprins Haakon var til stede ved Norges Rederiforbunds årskonferanse der bærkraft og miljø var tema. Sammen med Lisa Kingo fra UN Global Compact imot DNV-GLs rapport "Sustainable Development Goals: Exploring Maritime Opportunities".

Kronprinsen er goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP. Der han har arbeidet - først for tusenårsmålene - og siden 2016 for bærekraftsmålene som videreførte dem. I dag pekte han på viktigheten av arbeidet som med denne rapporten og at han er glad for at Norge går foran i dette arbeidet.

Norge er en stor sjøfartsnasjon, og det vi gjør til sjøs har en stor betydning. Skipsfartsnæringen kan og skal spille en viktig rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

– Norge er en stor sjøfartsnasjon, og det vi gjør til sjøs har en stor betydning. Skipsfartsnæringen kan og skal spille en viktig rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, sa Kronprinsen.

Forbilde for andre næringer

Lederen av UN Global Compact sa seg imponert over rapporten, som trekker fram en rekke områder der skipsfarten kan utvikle seg i en mer miljøriktig retning. - Den er et viktig bidrag og bør være en inspirasjon også for andre næringer, sa Lisa Kingo.


Statsminister Erna Solberg deltok i debatt om rapporten, sammen med Lisa Kingo og Bjørn Haugland fra DNV-GL. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

- Havet representerer livet på jorda og er avgjørende for velstand, vekst og trivsel, påpekte administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen. - Vi må øke vår kunnskap om havet og bruke ressursene på en mer bærekraftig måte. Mer miljøvennlig transport med effektive skip er en forutsetning for at verden skal ha en bærekraftig økonomisk vekst til fordel for en økende verdensbefolkning.Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook