Hopp til hovedinnhold

Møtte offer for ebola i Liberia

Denne uken gjennomførte H.K.H. Kronprinsen et besøk med FNs utviklingsprogram UNDP til Liberia. Der fikk han møte både ofre og helter etter ebolautbruddet i det hardt prøvede landet.

09.04.2017

Selv om Liberia nå er erklært fritt for ebola, preges landet på mange måter fortsatt av utbruddet som krevde mer enn 5 000 menneskeliv. På sin reise ble Kronprinsen invitert hjem til ofre og etterlatte etter epidemien. Han besøkte også sykehuset der det første tilfellet ble oppdaget. I løpet av reisen fikk Kronprinsen nær kjennskap til UNDPs arbeid i landet, og hvordan de bidrar til at også Liberia skal nå bærekraftmålene innen 2030.

Kronprins Haakon har vært goodwillambassadør for UNDP siden 2003.

Sterke møter med ofre for ebola

På første dag av besøket reiste Kronprinsen til Paynesville City et stykke utenfor hovedstaden, Monrovia. Der bor 18 år gamle Patience sammen med tanten sin, og hit ble Kronprins Haakon invitert sammen med et lite følge. De slo seg ned utenfor tantens hus, der Patience delte en historie som gjorde sterkt inntrykk på Kronprinsen. Først mistet foreldrene hennes livet til ebola. Deretter mistet hun seks søsken. Patience overlevde. Hun var heldig. Etter mer enn en uke på sykehus kom hun seg gjennom.

Liberia er et svært fattig land med store utfordringer i helsevesenet. Derfor er dette et av områdene der UNDP og FN generelt har lagt ned mye innsats. Selv om savnet er stort for den unge jenta, går hun på skole og derfor ser hun håp i den vanskelige situasjonen. For en tid tilbake byttet Patience skole. Men hun våger ikke å fortelle at hun er overlevende etter ebola på den nye skolen. Årsaken er at svært mange ebolaoverlevende blir møtt med sterk stigmatisering fra samfunnet.

Dette ble også bekreftet av en familiefar Kronprinsen møtte senere på reisen. Han sliter med å skaffe seg arbeid etter at det ble kjent at han var en overlevende etter ebola. Dette gjør livet hans svært vanskelig. Sammen med sin kone har han tatt til seg flere foreldreløse etter ebolakrisen, og har nå ansvaret for hele ni barn og nesten ingen inntekt.


Sterk stigmatisering møter overlevende etter ebola. Det gjør det vanskelig å finne arbeid. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

 

Under hele reisen har Kronprinsen håndhilst på de han har møtt, gjerne med fotografer til stede. For disse håndtrykkene er viktige. Fortsatt er det mange i Liberia som ikke vet at det å ha vanlig sosial omgang med dem som har overlevd Ebola er i orden. Å få bukt med stigmatiseringen av ebolaofre er noe av det UNDP arbeider med. På denne måten kan også Kronprinsen som goodwillambassadør bidra til dette.

Mange helter

Ebolautbruddet førte til krise i helsevesenet i Liberia. Under besøket fikk Kronprins Haakon møte flere ansatte ved Redemption Hospital, et sykehus som er gratis for innbyggerne. Det var her de oppdaget det første utbruddet av Ebola.

Under besøket fortalte sykehussjefen og flere ansatte om kampen de sto i. Også noen av deres kollegaer måtte bøte med livet. På flere sykehus rundt i landet døde ansatte mens de forsøkte å redde andres liv. Under en omvisning på Redemption hospital fikk Kronprinsen blant annet møte en sykepleier og en jordmor som begge overlevde ebola og som fortatt jobbet på sykehuset. Deres beskrivelse av situasjonen framstår nærmest uvirkelig for alle som ikke selv opplevde krisen.


Det første utbruddet av Ebola ble oppdaget på Redemption Hospital. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

En halvtimes kjøring fra sykehuset ligger tettstedet Caldwell. De første tilfellene av Ebola i Monrovia ble oppdaget her, og Kronprinsen fikk høre om hvordan sykdommen spredte seg fra hus til hus. UNDP gjorde en viktig innsats her under utbruddet.

Den 21 år gamle Paradise viste Kronprinsen rundt. Allerede som 19-åring gjorde han en heltemodig innsats i nabolaget som såkalt «active case finder». Dette innebar at han og kollegene gikk fra dør til dør og lette etter tilfeller av ebola for deretter å sørge for behandling. Kunnskapsnivået om ebola i befolkningen var svært lav på dette tidspunktet, og svært få turte å hjelpe dem som kunne være smittet. Noen gikk så langt som å spikre igjen dørene og vinduene til hus der de visste det var ebola. Få kom med mat og medisiner til dem som lå syke i sine hjem. Men, det gjorde Paradise og hans kolleger. De fikk viktig opplæring av UNDP, men det var likevel ikke risikofritt. De ga uvurderlig hjelp når få andre turte.

Mange sterke kvinner

Kronprins Haakon fikk også møte fredsprisvinner og president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf – en av landets mange sterke kvinner. På tross av vanskelige kår, har kvinnene blant annet spilt en stor rolle i å skape fred etter to runder med borgerkrig. Kronprinsen fikk møte noen av dem under et arrangement med kvinner fra ulike organisasjoner på besøkets første dag, der trakk fram viktigheten av å løfte kvinners posisjon i samfunnet og berømmet deres innsats for fred og forsoning. Temaet for samtalen med Presidenten var blant annet UNDP og Norges innsats i landet, og det kommende valget. Til høsten skal Liberia velge en ny president. Også på dette området bidrar UNDP og FN- systemet for å sikre et fritt og demokratisk valg.

Møtet med damene i Pink Panthers ble et livlig møte. Pink Panthers er en gruppe damer med hver sine motorsykkeltaxier. Trafikken i landet er tett og ikke like regulert som vi er vant til her hjemme. Derfor er det viktig med god kjøreopplæring og sikkerhetsutstyr som hjelm og tydelige, rosa jakker som synes i trafikkbildet. Begge deler står UNDP for. I tillegg er det lokale politiet involvert i opplæringen slik at de skal være bedre rustet mot ransforsøk. Kronprinsen fikk snakket med damene om hva denne jobben betyr for dem: Mat på bordet og skolegang for barna var det gjennomgående svaret. 


Kronprinsen fikk en prøvetur med Pink Panthers. Den rosa hjelmen fikk han til odel og eie som et minne fra Liberia. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

Bærekraftsmålene på timeplanen

Verden har gått sammen om FNs nye bærekraftsmål. UNDPs arbeid i Liberia handler mye å samarbeide med liberiske myndigheter for at også Liberia skal nå målene, som gjelder alle verdens land. De fleste av prosjektene Kronprinsen fikk se på reisen handler om akkurat dette.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre faktorene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Målene var også gjennomgangstema under Kronprinsens forelesning for mer enn tre hundre studenter på University of Liberia.


Kronprins Haakon holder foredrag om UNDP og arbeidet med bærekraftsmålene på University of Liberia. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

I foredraget snakket Kronprinsen om UNDPs arbeid, både i Liberia og verden for øvrig, med stor vekt på kampen mot fattigdom. Han tok også for seg flere av prosjektene han hadde stiftet bekjentskap med på reisen, viste både bilder av mennesker han hadde møtt og delte deres historier.

Historiene forteller at Liberia er et land med store utfordringer, men også håp. Et håp om at hvis vi alle går sammen om å nå bærekraftsmålene vil vi få et verdenssamfunn og et Liberia som er bedre for alle.

 

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook