Hopp til hovedinnhold

Ambassadør for norsk litteratur

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit vil i årene fremover ha en særlig oppgave i å fremme norsk litteratur internasjonalt.

26.04.2017

Norsk litteratur gjør det godt internasjonalt og står foran en meget spennende tid. Ett høydepunkt vil være Norges deltakelse som hovedland, såkalt «gjesteland», på verdens største og viktigste bokmesse, Bokmessen i Frankfurt, i 2019.

Kronprinsessen vil som ambassadør for norsk litteratur delta i sentrale arrangementer i forbindelse med det norske gjestelandsprosjektet på Bokmessen i Frankfurt.

Norsk litteratur erobrer verden

- Jeg er stolt og glad over å kunne ta fatt på arbeidet som ambassadør for norsk litteratur på veien mot Frankfurt 2019. Som vi alle vet, har norsk litteratur funnet en sentral plass i internasjonale bokhyller de siste årene, sa Kronprinsessen til norsk bokbransje og andre kulturaktører som er på plass i Sentralen i Oslo i dag.

Jeg er stolt og glad over å kunne ta fatt på arbeidet som ambassadør for norsk litteratur på veien mot Frankfurt 2019.

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, har samlet 250 av de viktigste norske aktørene til innspillskonferanse om bokmessen. Konferansen representerer for alvor startskuddet på arbeidet fram mot Frankfurt 2019. NORLA står for gjennomføringen av det norske gjestelandsprosjektet.

Hovedland på verdens største bokmesse

På innspillskonferansen deltar også Frankfurt-messens direktør Juergen Boos.

Bokmessen i Frankfurt er verdens største og viktigste bransjemesse. At messen er i Tyskland, som i en årrekke har vært døråpner for norsk litteratur til resten av verden, er naturligvis en stor fordel.

Messen har rundt 300 000 besøkende hvert år.

Kronprinsessens rolle

Rollen Kronprinsessen vil ha i norsk litteraturfremme vil imidlertid være global og strekke seg utover 2019.

Regjeringen og NORLA ser Kronprinsessens engasjement for litteratur som et viktig bidrag i arbeidet for å styrke norsk litteraturs posisjon i utlandet ytterligere. Kronprinsessen har i mange år vist et stort personlig engasjement for litteratur og betydningen av økt leselyst, ikke minst hos barn og unge.

Hva hadde England vært uten Shakespeare? Hva hadde Tyskland vært uten Goethe? Hva hadde Norge vært uten Ibsen?

Kronprinsessen startet talen i dag med å peke på hvordan litteraturen bidrar til å bygge oss som mennesker og samfunn:

- Hva hadde England vært uten Shakespeare? Hva hadde Tyskland vært uten Goethe? Hva hadde Norge vært uten Ibsen? Sånn kunne vi gått gjennom land etter land, i alle verdensdeler. Ikke for å dvele ved de gamle mestere, men for å synliggjøre at litteraturen former vår identitet. Den er nasjonsbyggende. Den bidrar til å skape våre referanser, vår felles arv og vårt DNA – enten vi kjenner opprinnelsen eller ei. Litteraturen bidrar til å bygge oss – som enkeltmennesker, som samfunnsdeltakere, som nordmenn, som europeere og ikke minst som verdensborgere.

 

 

Kronprinsesse Mette-Marit taler under NORLA (Norwegian Literature Abroad) sin konferanse for innspill og planlegging fram mot den store bokmessen i Frankfurt 2019. Foto: Det kongelige hoff.
Fakta

Bokmessen i Frankfurt

Bokmessen i Frankfurt er verdens største og viktigste. Den finner sted en uke i oktober. De tre første dagene er rene bransjedager. Deretter åpnes dørene for publikum. Det tyske bokmarkedet er verdens nest største.

Bok- og mediefolk fra 125 land møtes for å kjøpe og selge rettigheter. Messen har omtrent 300 000 besøkende hvert år. Om lag 10 000 journalister fra hele verden dekker begivenheten.

Norge er messens hovedland (gjesteland) i 2019 – resultatet av en stor dugnad fra en samlet norsk bokbransje. NORLA – Norwegian Literature Abroad – leder arbeidet. Et av hovedmålene er å løfte fram nye litterære stemmer.

Gjestelandet får stor oppmerksomhet over hele Tyskland. I Frankfurt vises gjestelandet fram på mange arrangementer utover høsten – innenfor alle kulturfelt.

Andre nordiske land har hatt svært positive erfaringer. Finland var gjesteland ved konferansen i 2014 og Island i 2011.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook