Hopp til hovedinnhold

Oslo Innovation Week 2017

Tusenvis av menneske frå heile verda strøymer i desse dagar til Oslo Innovation Week. H.K.H. Kronprins Haakon var blant dei som var til stades ved opninga i dag.

25.09.2017

Oslo Innovation Week (OIW) blir arrangert for tolvte gong i desse dagar og er verkeleg i ferd med å setje Noreg på det internasjonale kartet blant entreprenørar, techmiljø, oppstartsbedrifter og investorar.

Dagens opningsarrangement samla meir enn 500 entreprenørar på Vippa, som er eitt av fleire lokale som blir tekne i bruk denne veka. Over 50 ulike event blir haldne dei neste dagane, og meir enn 10 000 menneske er venta innom. På programma står føredrag, ulike seminar, idéformidling og ulike workshops.


På opninga av Oslo Innovation Week. Foto: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin GbR

Fokus på teknologi og berekraft

Under innovasjonsveka i år blir det sett eit spesielt fokus på korleis tech- og oppstartsmiljø frå heile verda kan hjelpe oss å nå FNs berekraftsmål og løyse dei globale utfordringane. OIW håpar at ein gjennom å utfordre ulike miljø og få dei til å tenkje saman kan komme nærare å løyse dei store utfordringane i verda. Det er denne typen møteplass OIW ønskjer å vere.

 

Oslo kommune og Innovasjon Oslo står bak Oslo Innovation Week.

 

 

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook