Hopp til hovedinnhold

Det 162. stortinget høgtideleg opna

I føremiddag stod Hans Majestet Kongen for opninga av det 162. stortinget. Den høgtidelege seremonien følgjer tradisjonen slik han er nedfelt i Grunnlova § 74.

09.10.2017

– Eg helsar Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønskjer at det må bli til gagn for fedrelandet. Slik lyder den tradisjonsrike inngangen til Hans Majestet Kongens Trontale. Den høgtidelege seremonien følgjer tradisjonen slik han er nedfelt i Grunnlova § 74. Normalt blir opninga gjennomført den første kvardagen i oktober, men når det – som i år – er valår, skjer opninga ei veke seinare.


Høgtideleg opning av det 162. Stortinget. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Dette er normalt den einaste gongen Kongen besøkjer Stortinget i løpet av et år, og den einaste gongen i året både Konge, Regjering, Storting og Høgsterett er samla.

Trontalen og tilstanden i riket

Trontalen er eitt av to element under seremonien: Trontalen blir halden av Kongen på vegner av Regjeringa og trekkjer opp hovudlinene i Regjeringa sin politikk kommande år. I morgon følgjer trontaledebatten, der regjering og opposisjon diskuterer sentrale moment i talen.

Etter Trontalen følgjer utgreiinga om tilstanden i riket. Det er ein gjennomgang av det Regjeringa har oppnådd det siste året, og tradisjonen tilseier at det er den yngste medlemmen av Regjeringa som held talen. Denne gongen var det fungerande kunnskapsminister Henrik Asheim som tok seg av oppgåva.

Når utgreiinga er ferdig, overrekkjer statsministeren talen til Kongen, som så overrekkjer både Trontalen og utgreiinga om tilstanden i riket til Stortingspresidenten. Stortingspresidenten har den høgaste stillinga i landet etter Kongen.


Høgtideleg opning av det 162. Stortinget. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Hennar Majestet Dronninga og Den Høgvørde Kronprins Haakon følgde Kongen ved seremonien.

Seremoni fastlagd av Grunnlova

Seremonien rundt opninga av Stortinget er fastlagd i Grunnlova § 74:

«Så snart Stortinget har konstituert seg, opnar kongen eller den han set til det, forhandlingane med ei tale om tilstanden i riket og dei emna han særleg vil gjere Stortinget merksam på. Inga drøfting må skje med kongen til stades.»

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook