Hopp til hovedinnhold

Høytidelig åpning av det 8. Sameting

- Jeg ber Gud velsigne Sametingets arbeid og erklærer herved det 8. Sametinget for åpnet. Hans Majestet Kongen foretok den høytidelige åpningen av Sametinget i Karasjok i dag.

11.10.2017

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var også til stede under seremonien, som i dag fant sted for åttende gang. 

Dagens seremoni

Tradisjonen tro, dannet Kongesangen inngangen til dagens seremoni, før plenumsleder Jørn Are Gaski holdt sin velkomsttale. 

"Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gagn for det samiske folk og for vårt fedreland."

Etter åpningstalens tradisjonelle hilsen pekte Kong Harald på at vi i år har markert 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet.


Kong Harald åpner det 8. Sametinget. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

- Den 6. februar 1917 i Trondheim møttes representanter fra store deler av Sápmi for å diskutere det som da var aktuelle samepolitiske saker. Hundre år etter ser vi at flere av sakene er gjenkjennbare også i dag, slik som spørsmål om utdanning og samiske næringer. Som folkevalgte representanter har dere i Sametinget et ansvar for å bringe arven fra dette første samiske landsmøtet videre.

Kongen løftet også fram viktigheten av å støtte opp om og være stolt av samisk språk og kultur. 

- De samiske språkene er kulturbærere, og viktige i videreføringen av samiske verdier og kunnskap mellom generasjonene, sa Kongen. - Når samisk språk og kultur har en naturlig plass i nærmiljøet, i barnehagen og i skolen, har samiske barn de beste forutsetningene for å kunne utvikle sin identitet. Jeg ønsker å gi honnør til alle foreldre, og til de mange ildsjeler, som legger ned stor innsats for de samiske språkene hver dag. Innsatsen som dere bidrar med, er uvurderlig.

Men ansvaret for levende og levedyktige samiske språk og samisk kultur er også et kollektivt ansvar. Her har både Sametinget og staten viktige oppgaver, understrekte Kong Harald. 

Kong Haralds tale ble fulgt av hilsningstaler fra Det norske Stortinget, Sametinget i Sverige ved sametingspresident Per Olof Nutti og Sametinget i Finland sametingspresident Tina Sanila-Aikio

Koret Sámi Jienat rundet av seremonien med Sámi soga lávlla - Samefolkets sang.


Den høytidelige åpningen av Sametinget skjer bare hvert fjerde år, og Kong Olav foretok den første åpningen 9. oktober 1989.


Storm Andre Christensen og Eli Máret Kappfjell Gaup møtte Kongen og Kronprinsen med blomster. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

 Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. 

Sametingsbygningen i Karasjok ble offisielt åpnet 2. november 2000 av Hans Majestet Kong Harald. Sametingsbygningen huser samenes folkevalgte forsamling og administrasjonen for Sametinget i Norge.

(Kilde: Samediggi.no)

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook