Hopp til hovedinnhold

Kongen møtte flaumramma

Hans Majestet Kong Harald møtte i dag ei rekkje av dei som vart ramma av dei to store flaumane på Sørlandet i oktober. Store område vart sette under vatn da kraftige regnvêr ramma landsdelen.

06.11.2017

Under eit møte i Birkenes rådhus i Birkeland orienterte innsatspersonell og mannskap frå Sivilforsvaret Kongen om det arbeidet som vart gjort for å hjelpe dei som hadde fått husa sine sette under vatn, og kva som vart gjort for å avgrense skadeomfanget av alt vatnet som fløymde over.

Kongen fekk òg høyre kva som vart gjort av kommunane.

Store øydeleggingar

Det var særleg område i Kristiansand og Birkenes kommunar som vart verst ramma i den første flaumen.

På veg til Birkenes fekk Kongen sjå områda som vart lagde under vatn.

Kong Harald og Kristiansand-ordførar Harald Furre besøkjer Roy Pedersen ved Kilåsen som mista huset sitt under flaumen i oktober. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

 
På Kilåsen møtte Kongen og Kristiansand-ordførar Harald Furre bebuarar som hadde fått øydelagt heimane sine av vassmassane. Store område har rasa ut, og framleis er det folk som ikkje har kunna flytte heim på grunn av øydeleggingane.

På industriområdet Tollnes vart Kongen motteken av ordfører Anders Christiansen og bedriftseigarar – der Kongen vart vist rundt og forklart kva slags skadar vatnet har påført bedriftene.

Ramma av ny flaum

Tre veker etter den første flaumen vart Sørlandet ramma av eit nytt kraftig regnvêr og flaum. Denne gongen var det særleg Tvedestrand det gjekk ut over. Hovudferdselsåra gjennom byen vart sperra da innsjøen Fjæretjenn steig med meir enn ein meter og fløymde over.

Kongen hadde uttrykt ønske om å få vite meir om korleis myndigheitene og innsatspersonellet i Tvedestrand handterte den ekstreme situasjonen med ein delt by.

Under møtet i rådhuset i Birkenes gjorde Tvedestrand-ordførar Jan Dukene og rådmann Jarle Bjørn Hanken greie for det arbeidet som vart gjort.

Matjorda skylt vekk

Kong Haralds besøk til Sørlandet vart avslutta på Rugsland, der gardbrukar Leif Johann Rugsland tok med seg Kongen ut på jordet der store delar av matjorda var vorte skylt bort.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook