Hopp til hovedinnhold

Kvinner i leiinga lønner seg

Den Høgvørde Kronprinsesse Mette-Marit var til stades på ein internasjonal konferanse om kvinneleg leiarskap og dei globale berekraftmåla i dag.

27.11.2017

Auka likestilling og fleire kvinner inn i leiande stillingar – i næringslivet, i politikken – er heilt avgjerande for å nå FN-måla om å utrydde all fattigdom.

Over 100 deltok i konferansen i regi av Care, Norfund og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Høgare omsetning

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management heldt kvar sitt innlegg der dei viste til at bedrifter med større mangfald og kvinner i leiinga har høgare omsetning.

Men det er framleis ein lang veg å gå. 96 prosent av dei 11 000 største selskapa i verda har ein mann både som administrerande direktør og som styreleiar, viser ei undersøking utført av Nordea Investment Management i 2017. Berre 0,5 prosent av dei største selskapa har kvinneleg direktør og kvinneleg styreleiar.

Etterlyste rollemodellar

Terri McCullough, tidlegare direktør for «No Ceilings: The Full Participation Project», peika på to område der det var viktig med kvinnelege rollemodellar og fleire kvinnelege leiarar: innanfor politikken med utforminga av lover og reglar – og som rådgjevarar og mentorar for kvarandre.

– You can’t be what you can’t see, slo Terri McCullogh fast.

Terri McCullough etterlyste fleire kvinner i mentorroller og i arbeidet med lover og reglar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook