Hopp til hovedinnhold

Lærte om alvorlige psykiske lidelser

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen besøkte Rådet for psykisk helse i dag. Hun ønsket å lære mer om alvorlige psykiske lidelser.

18.01.2018

En stor del av Norges befolkning vil i løpet av livet få psykiske plager som de trenger profesjonell hjelp til å takle. Kronprinsesse Mette-Marit ble beskytter for Rådet for psykisk helse allerede i 2001, og har engasjert seg gjennom deltakelse ved en rekke arrangement.

Det er viktig for Kronprinsessen å hente kunnskap om tema hun engasjerer seg i, og det fikk hun god mulighet til under dagens faglige orientering.

Klinikksjef Martin Veland ved Lovisenberg diakonale sykehus holdt innlegg om tvang og akuttpsykiatri, før rettspsykiater Randi Rosenqvist tok for seg temaet psykoseproblematikk og sikkerhet. Kronprinsessen fikk også høre psykolog Arnhild Lauveng som presenterte deler av sitt doktorgradsarbeid. Lauveng forsker på livskvaliteten til mennesker med alvorlige og langvarige psykiske helseutfordringer i et skolemiljø sammenliknet med et mer tradisjonelt behandlingsmiljø.

Frittstående paraplyorganisasjon

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon med 29 medlemsorganisasjoner. Organisasjonen arbeider for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle, og for et skifte fra ensidig fokus på tvang til spørsmål om likeverd og gode liv. Forebygging og inkludering står sentralt i arbeidet, både i barnehage, skole og arbeidsliv.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook