Hopp til hovedinnhold

Likestilling er lønnsomt

Over hele verden bidrar ekskludering av kvinner til at vi går glipp av enorme ressurser. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen åpnet Innovasjon Norges 8. mars-seminar i New York. 

08.03.2018

Finansiell ekskludering rammer kvinner i hele verden. Dette fører til at færre kvinner kan spare, låne og investere penger, eller starte egen bedrift.

Problematikken tar ulike former ulike steder. I land som Norge mangler kvinner risikokapital som gjør at bedriftene deres kan vokse, mens i mange u-land mangler kvinner tilgang noe så grunnleggende som en bankkonto. Vi trenger innovasjon og teknologi som kan endre denne situasjonen. 

Dette er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har har samlet sentrale aktører i New York for å endre strukturene som hindrer finansiell inkludering. Kronprinsesse Mette-Marit hadde æren av å holde åpningstalen under arrangementet på selveste kvinnedagen.

- Fordi det lønner seg

Vi taper alle på å denne ekskluderingen av kvinner. Kronprinsessen var tydelig i sitt budskap. Vi går glipp av enorme ressurser i form av kloke hoder, sterke hender og varme hjerter. Og vi går glipp av innovasjon, perspektiver og erfaringer vi trenger for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Likestilling er riktig. Men det er også lønnsomt. En studie fra det kjente selskapet McKinsey anslår at likhet mellom kjønnene innenfor arbeidslivet ville bety et tilskudd til verdensøkonomien på 12 trillioner dollar.

Land som holder store deler av sin befolkning utenfor arbeidsstyrken, som hindrer dem i å delta som innovatører og ledere reduserer sitt eget potensial for økonomisk utvikling. 

- International Women’s Day is for all the women who are left behind. Mothers, daughters and sisters with less opportunities. But it is also a day for all the women and men who are leading the way. Many of them are in this room – or following us live across the world – from Soweto to Wall Street.

Her kan du lese hele Kronprinsessens 8. marstale

Veien videre

Etter åpningen fortsetter nå diskusjonen med en rekke innlegg som ser på hvordan man kan komme videre. Hvordan kan man få på plass teknologi og former for finansiering som kan bidra til å øke kvinners deltakelse som gründere? Som innovatører?

Målet er å finne ut hvordan ny teknologi kan bidra til å sikre finansiell inkludering og økonomisk selvstendighet for kvinner, og hvordan vi kan få flere investorer til å investere i kvinnelige gründere. Arrangementet er den største møteplassen for gründere i New York på kvinnedagen.

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook