Hopp til hovedinnhold

Det kongelige hoffs årsrapport 2017

Kongefamilien utførte 658 offisielle oppdrag i inn- og utland i 2017. 63 kommuner, samtlige fylker, Svalbard og tolv land ble besøkt.

04.04.2018

Kongeparets 80-årsdager har stått sentralt gjennom 2017. Den offisielle fellesmarkeringen av fødselsdagene med kongelige gjester fra hele Europa var lagt til 9. og 10. mai. I juni gjennomførte Kongeparet en jubileumsreise til fylkene Oppland og Hedmark – en fortsettelse av kystreisen Kongeparet gjennomførte i 2016 i anledning sitt 25-årsjubileum.

Dronning Sonja KunstStall som var Kongens 80-årsgave til Dronningen, ble offisielt åpnet 4. juli. KunstStallen har vært arena for viktige arrangementer i 2017 – fra åpningsutstillingen med en bred mønstring av norsk samtidsgrafikk - til Kongefamiliens førjulsamling for gjester fra det gatenære arbeidet til flere frivillige organisasjoner.

Åpent Slott har hatt mer enn 45 000 besøkende på Slottet og Oscarshall i løpet av hektiske sommeruker, og nærmere 26 000 besøkte KunstStallen fra åpningen og ut året.

Det kongelige hoff presenterer i dag sin årsrapport for 2017. Vi håper rapporten bidrar til økt kunnskap om og forståelse for Kongehusets og Hoffets virksomhet.

Årsregnskapet

Årsresultatet er bedre enn planlagt og dekkes av oppsparte reserver. Årsregnskapet for Den kongelige civilliste, som også omfatter Kronprinsparets offisielle virksomhet, viser et underskudd på kroner 9 879 056.

For den ordinære bevilgningen (post 50) viser regnskapet et underskudd på kroner 3 152 352, som skyldes markeringene av Kongeparets 80-årsdager. Dette underskuddet er belastet tidligere avsetninger for dette formålet. Regnskapet viser at store deler av de bevilgede midlene benyttes til å vedlikeholde og utvikle Slottet og den øvrige bygningsmassen.

Det resterende underskuddet på kroner 6 726 705 skyldes at sikkerhetsprosjektet ved Det kongelige hoff har begynt å gjennomføre tiltak og investeringer. Dette underskuddet er dekket av tidligere avsetninger til gjennomføring av sikkerhetsprosjektet for de kongelige eiendommene.

Årsregnskapet for Åpent Slott viser et overskudd på kroner 2 390 033. Overskuddet skal benyttes til Åpent Slotts virksomhet.

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2017 er overlevert til Stortingets presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

 

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook