Hopp til hovedinnhold

Fortsetter som ambassadør for UNDP

I dag signerte Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon avtale med FNs utviklingsprogram, UNDP, om fortsatt innsats som goodwill-ambassadør.

22.05.2018

Kronprinsen tok imot UNDPs leder, Achim Steiner, i audiens på Slottet i formiddag. Det var under dette møtet avtalen som forlenger engasjementet med ytterligere to år ble undertegnet. Achim Steiner overtok som leder av UNDP etter Helen Clark i 2017. 


Kronprinsen tok imot lederen av FNs utviklingsprogram, Achim Steiner, på sitt kontor på Slottet. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Ambassadør siden 2003

Kronprins Haakon ble utnevnt til goodwillambassadør for UNDP i 2003. De første 12 årene arbeidet han med å promotere tusenårsmålene, som ble evaluert og avsluttet i 2015. Da vedtok FNs medlemsland 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen søker å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, urettferdighet og å håndtere klimaendringene innen 2030. Agendaen ledsages av 17 bærekraftmål, og Kronprinsen er gjennom sin rolle for UNDP dedikert til å arbeide spesielt med mål nr 1: å utrydde fattigdom.


Kronprins Haakon signerer avtalen om to nye år som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

I løpet av sin tid som goodwill ambassadør for UNDP har han vært på feltreiser til Liberia (2017), Øst-Timor (2015), Tanzania (2014), Zambia (2013), Haiti (2012), Nepal (2011), Botswana (2009), Mongolia (2008),  Burundi (2007), Guatemala (2006) og Sierra Leone (2005).

 

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook