Hopp til hovedinnhold

Fikk Gardens Ur av Kongen

Hans Majestet Kongen overrakte Gardens Ur til gardist Runar Waardal Hagesæter under den årlige inspeksjon av Hans Majestet Kongens Garde i Husebyleiren i Oslo. 

08.06.2018

Løytnant Hans Ole Bakken ble tildelt brigader Leif Schanches æresbevisning.

God dag, Herre Konge!

«God dag, Herre Konge,» hilste gardistene i paradeuniform i kor da Kong Harald og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen hadde inntatt sine plasser på paradeplassen i Huseby leir. Tradisjonen tro var det mye publikum som hadde kommet til Huseby for å få med seg den årlige gardeinspeksjon.

Dyktige gardister

Ledende menig Runar Waardal Hagesæter fra 4. Gardekompani, fikk Gardens Ur som årets beste gardist. Gardens Ur skjenkes vernepliktige som har utmerket seg spesielt i tjenesten.


Kong Harald fester «Gardens Ur» til gardist Runar Waardal Hagesæters hånd. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Hagesæter fikk Gardens ur på bakgrunn av hans utrettelige arbeidsinnsats, meget gode helhetsforståelse, utmerkede fremferd, faglige dyktighet og særdeles gode evner til samarbeid og kommunikasjon. Tradisjonen med Gardens Ur skriver seg tilbake til 1934. 

I tillegg delte Kongen ut brigader Leif Schanches æresbevisning – en sabel – til løytnant Hans Ole Bakken, nestkommanderende i 5. gardekompani. Bakken har gjennomført sin tjeneste på en eksemplarisk måte og således vært et eksempel til etterfølgelse for både befal og gardister i Garden.


Løytnant Hans Ole Bakken mottok brigader Leif Schanches æresbevisning. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Etter overrekkelsen av Gardens Ur og Gardens æresbevisning kommanderte Gardesjefen forbimarsj i parade, og gardistene paraderte foran Konge, Kronprins og Gardesjef.


Gardesjefen kommanderte forbimarsj i parade. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Drilloppvisning 

Mot slutten av inspeksjonen var det drilloppvisning fra 3. Gardekompani – noe som er et populært innslag under inspeksjonen av Hans Majestet Kongens Garde.

Sommerstid gjennomføres det også noen konserter eller drilloppvisninger på Slottsplassen i Oslo. Det skjer i forlengelsen av hovedavløsningen mellom avtroppende og påtroppende vaktstyrke klokken 13.30.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook