Hopp til hovedinnhold

Med tro på framtiden

Utfordringene vi står overfor er skapt av mennesker, og de kan løses av mennesker, sa Kronprinsen i dag. Husk alt vi har oppnådd. Ha tro på hva du selv kan gjøre, og hva vi kan klare sammen. 

27.09.2018

"Development and Human Progress: why I believe in a brighter future". Det var tittelen på Hans Kongelige Høyhet Kronprinsens foredrag på den store konferansen om bærekraftig utvikling i New York.

Først tok han tilhørerne med på en reise langt tilbake i tid for et lite innblikk i noe av alt det menneskeheten har oppnådd så langt. Og det er svært mye. Til tross for inntrykket mediebildet kan gi, har verden gjort enorme framskritt på sentrale områder som fattigdom, utdannelse, helse og forventet levealder.

Men vi står overfor store utfordringer. Klimaendringene, forurensningen av havet og et stadig voksende energibehov er viktige eksempler på det. 

Så hvorfor ser Kronprinsen lyst på framtiden? Han pekte på tre hovedgrunner i dag: innovasjon, ledelse og hardt arbeid. 

Kronprins Haakons foredrag på den store konferansen om bærekraftig utvikling ved Columbia University, New York - International Conference on Sustainable Development. Foto: Columbia University

Innovasjon

Teknologisk innovasjon driver fram viktige endringer, og det skjer raskere enn tidligere antatt. For eksempel har prisen på solkraft falt i pris 250 ganger siden 1970-tallet. I dag bygges det solenergiverk som produserer strøm vesentlig billigere enn kullkraftverkene makter, noe som allerede har ført til at planer om forurensende kullkraftverk har blitt kansellert. 

Ledelse

Kronprins Haakon har møtt mange mennesker på sine reiser i inn- og utland. Mennesker som tar lederskap og gjør noe med sin egen tilværelse og med samfunnet de er en del av. De ser noe som ikke fungerer, og gjør noe med det! 

Deres historier er inspirerende, og Kronprinsen delte noen av dem med publikum i dag.

Photo: Eileen Barroso/Columbia University

Hardt arbeid

Det siste punktet på Kronprinsens liste er "hardt arbeid", for endringene vi ønsker kommer ikke av seg selv. Vi må identifisere problemene og skape løsningene. Teknologien vil ikke løse problemene uten vår evne og vilje til å utvikle den og å ta den i bruk. 

Utfordringene vi står overfor er skapt av mennesker, og de kan løses av mennesker, sa Kronprinsen avslutningsvis. Husk alt vi har oppnådd. Ha tro på hva du selv kan gjøre, og hva vi kan klare sammen. 

Kronprinsens innlegg ble rundet av med en samtale på scenen mellom ham og professor Jeffrey Sachs. Foto: Eileen Barroso / Columbia University

Nærmere om konferansen

Konferansen International Conference on Sustainable Development samler over tusen deltagere fra mer enn 60 land til samtale om FNs bærekraftsmål.  De kommer fra mange ulike samfunnssektorer - fra akademia, FN, organisasjonsliv, privat sektor og det politiske liv.

De to andre hovedtalerne på konferansen var New Zealands statsminister Jacinda Ardern og Costa Ricas president, Carlos Alvarado. 

 
New Zealands statsminister Jacinda Ardern holdt sitt innlegg rett før Kronprinsen. Foto: Eileen Barroso/Columbia University

Konferansen inngår i Columbia World Leaders Forum, som arrangeres hvert år under FNs høynivåuke. Talen er også del av det som er kjent som Kapuscinski Development Lectures.

Kronprinsen fikk også anledningen til å snakke med norske studenter ved universitetet her. Foto: Eileen Barroso/Columbia University

 

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook