Hopp til hovedinnhold

Kongen åpnet Stortinget for 29. gang

Hans Majestet Kongen åpnet i dag det 163. Storting. Årets Trontale er den 29. Trontalen Kong Harald har lest ved den høytidelige åpning av en ny sesjon på Stortinget.

02.10.2018

Stortingets høytidelige åpning i oktober hvert år samler Kongehuset, regjeringen og stortingsrepresentantene til en av de mest høytidelige offisielle seremonier vi har i Norge. Åpningen av Stortinget er en av Kongens viktigste konstitusjonelle plikter.

Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen ledsager Kongen under seremonien.

Ankomsten

Når været tillater det, reiser Kongen og Dronningen i åpen bil fra Slottet til Stortinget, men på grunn av regnværet i dag ble det lukket bil fra Slottet til nasjonalforsamlingen. Der ønsket en deputasjon under ledelse av stortingsrepresentant Helge André Njåstad fra Hordaland Kongehuset velkommen.

Deputasjonen som tar imot Kongen og hans følge ved Stortingets åpning består av syv stortingsrepresentanter, og de ledsager Kongen så lenge han er i Stortingsbygningen. 

Regjeringens tale - Trontalen

Statsminister Erna Solberg overrakte Kongen Trontalen. Den er forfattet av regjeringen, og skisserer planene for regjeringens politikk i den kommende sesjonen. 

Kong Harald leser Trontalen under den høytidelige åpningen av Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Deretter fulgte Beretningen om rikets tilstand. Det er en uskreven tradisjon for at regjeringens yngste medlem får oppgaven, som denne gangen tilfalt landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Til forskjell fra trontalen leses alltid Beretningen om rikets tilstand på nynorsk - en tradisjon som stammer fra 1932.

Kongen overrakk Trontalen til Stortingets president, Tone Wilhelmsen Trøen, som talte før seremonien ble avsluttet med Nasjonalsangen, Ja vi elsker.


Hele salen står under seremonien. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Grunnlovens § 74

Det er Grunnloven som er grunnlaget for seremonien: 
«Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner Kongen eller den han beskikker, dets forhandlinger med en tale der han underretter det om rikets tilstand og de forhold som han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot. Ingen deliberasjon må finne sted i Kongens nærvær».

I følge Grunnloven kan altså ikke Stortinget behandle saker så lenge Hans Majestet befinner seg i bygningen. Derfor er det først når Kongen og resten av Kongefamilien har reist, at Stortinget kan vedta at Trontalen og Beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling. Trontaledebatten vil finne sted fra i morgen tidlig.

Lange linjer

Kong Harald har åpnet Stortinget 29 ganger. Første gang var i 1990 da han var regent under Kong Olavs sykefravær.

Kronprins Harald ankommer for å åpne Stortinget for første gang. Foto: Tor Richardsen


I år er det 112 år siden Kong Haakon VII åpnet sitt første Storting som Norges Konge. Det skjedde 22. oktober 1906. Bortsett fra krigsårene åpnet Kong Haakon samtlige Storting fram til 1955. I 1956 og 1957 var det Kronprins Olav som åpnet Stortinget da Kong Haakon var syk.

Kong Haakon leser Trontalen under Stortingets åpning i 1947. Foto: NTB / Scanpix


Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har sine røtter tilbake til valget av Kong Christian Frederik på Eidsvoll i 1814. Kongen ble der eskortert av betrodde embetsmenn, og dette er videreført ved at regjeringen i dag inviterer en rekke sivile og militære embetsmenn til å delta i embetsmannsprosesjonen. Nå som den gang tar Kongens og Kronprinsens adjutanter oppstilling på hver side av Kongehusets medlemmer oppe på podiet.

Unionstiden

Under unionen med Sverige, var det ikke alltid Kongen eller Kronprinsen som foretok den høytidelige åpningen av Stortinget. I stedet ble oppgaven ble utført av stattholderen – Kongens stedlige representant i Norge.

Mellom 1815 til 1905 foretok Kongen selv åpningen av Stortinget 23 ganger, mens Kronprinsregenten sto for høytideligheten ved fem anledninger.

Kong Oscar I var den første Kongen som fremførte Trontalen på norsk. Dette skjedde 10. februar 1845, og siden har talen vært holdt i norsk språkdrakt. Fram til en Grunnlovsendring i 1990 var det også Kongen som sto for Stortingets lukning.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook