Hopp til hovedinnhold

For UNDP i Colombia

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen er i Colombia på oppdrag for FNs utviklingsprogram, UNDP. - Ingenting er viktigere for utvikling enn fred, sa Kronprinsen etter møte med Colombias president.

13.02.2019

I november 2016 ble fredsavtalen mellom Colombianske myndigheter og FARC-geriljaen signert. Det markerte slutten på 50 år med krig, en krig som kostet 200 000 liv og talte over åtte millioner registrerte ofre. I 2017 la geriljaen ned sine våpen, og den lange veien mot fred og forsoning kunne ta til.

I sitt arbeid som goodwillambassadør for UNDP har Kronprins Haakon fokusert spesielt på FNs bærekraftmål, og da særlig mål nr. 1: å utrydde fattigdom. Varig fred er en forutsetning for å nå både dette og mange av de andre bærekraftmålene, samtidig er utvikling avgjørende for varig fred.

"Om det er en ting jeg har lært, er det at ikke noe er viktigere for utvikling en fred. Og at virkelig, inkluderende utvikling er avgjørende for varig fred. 

I Colombias nasjonale utviklingsplan utgjør fredsarbeid, bærekraftmål og tiltak mot klimaendringer et integrert hele.

Frokostmøte

Kronprinsen startet dagen i frokostmøte med Colombias utenriksminister Carlos Holmes Trujillo. Det ble et interessant møte i samtale om utviklingen i landet og UNDPs rolle i Colombia. De to diskuterte også forholdet mellom Norge og Colombia, og den norske støtten til fredsarbeidet - forhold utenriksministeren kjente svært godt til, som tidligere ambassadør til Norge.

Frokostmøte med Colombias utenriksminister, Carlos Holmes Trujillo. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson 

Etter møtet fikk Kronprins Haakon anledning til å vandre gjennom vakre Candelaria - den historiske bydelen i hjertet av Bogotá - på vei til det nasjonale museet, Fragmentos. 

Candelaria er Bogotás historiske bydel. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson 

Et kraftfullt symbol

Neste del av programmet fant sted i Fragmentos, der et gulv av stål er et viktig monument over krigen. 37 tonn våpen FARC-geriljaen overga ble smeltet ned. Sammen med kvinnelige ofre for krigen, gjorde kunstneren Doris Salcedo våpnene om til 1 300 gulvfliser som nå dekker 800 kvadratmeter gulv, omgitt av ruiner.

Den colombianske kunstneren Doris Salcedo fortalte om museet og våpnene som ble smeltet om. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Møte med ofre

Så fulgte et sterkt møte med noen av ofrene for den mangeårige konflikten. Mange mennesker har måttet flykte, blitt fordrevet, vært offer for mishandling eller mistet sine kjære. For mange er usikkerheten stadig vanskelig. De vet ikke hva som har skjedd - deres kjære er blant De forsvunne.

Ómar Abril Torres forsvant i april 2010. Hans mor Carmen arbeider nå for en av organisasjonene som hjelper ofre for konflikten. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Til stede var også lederne for institusjonene som arbeider med rettferdighet for ofrene - Comprehensive System for Truth, Justice, Reparation and Non-Repetition. De søker å avdekke hva som skjedde, sørge for at ofrene får oppreisning og at historien ikke gjentar seg. Representanter for ulike berørte grupper er representert, og arbeidet følges med stor forventning langt utenfor Colombias grenser. Om det lykkes, kan modellen være et eksempel til etterfølgelse etter konflikter verden over.

Rettferdighet for ofrene er svært viktig for å få til en forsoning samfunnet kan bygge videre på.

En seremoni med lys og blomster i møte med noen av ofrene for den langvarige krigen i Colombia. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Møte med presidenten 

Kronprins Haakon møtte Colombias president, Hans Eksellense herr Iván Duque, i presidentpalasset. Norge og Colombia samarbeider på flere områder og Norge er en viktig samarbeidspartner i kampen mot klimaendringer og avskoging. 

Viktigst var det likevel å uttrykke støtte til Colombias arbeid for fred og forsoning, og til den nasjonale utviklingsplanen.

Kronprinsen i møte med President Iván Duque. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Kronprins Haakon har arbeidet med UNDP i over 15 år. I løpet av disse årene har han besøkt mange land og selv fått se hvor mye FN kan få til i samarbeid med nasjonale myndigheter.

- Om det er en ting jeg har lært, er det at ikke noe er viktigere for utvikling enn fred. Og at genuin, inkluderende utvikling for alle er avgjørende for varig fred, sa Kronprinsen i en uttalelse etter møtet.

- På dette området står Colombia fram som en kilde til inspirasjon. Dere viser oss alle at det er mulig å legge år med konflikt bak seg og gå framover mot fred. På denne måten bygger dere en bedre framtid for millioner av colombianere som søker en bedre framtid for seg og sine familier. 

Lokale UNDP

Kronprinsen fikk også anledning til å besøke dem som arbeider for UNDP lokalt. Der fikk han høre om det viktige arbeidet de gjør, og de mange prosjektene de er engasjert i. 

På besøk hos UNDP i Bogotá. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

UNDP støtter aktivt opp om fredsarbeidet, og er involvert i flere prosjekter Kronprinsen skal besøke de nærmeste dagene.

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook