Hopp til hovedinnhold

Fra avskoging til økoturisme

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen er i Colombia på oppdrag for FNs utviklingsprogram, UNDP. Torsdag besøkte han et prosjekt som kombinerer integrering av tidligere geriljasoldater, utvikling og miljøvern.

15.02.2019

Arbeidet for varig fred og forsoning i Colombia etter femti år med konflikt har mange aspekter. Rettferdighet for ofrene er ett sentralt punkt. Bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom et annet. Et tredje viktig moment er å reintegrere de tidligere geriljasoldatene i samfunnet. 

Torsdag besøkte Kronprins Haakon et prosjekt som makter å kombinere flere av disse aspektene.

Kronprinsen reiste til Mesetas for å besøke et program som integrerer tidligere FARC-soldater i lokale prosjekter. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Miljø for fred

Prosjektet Environments for peace  kombinerer reintegrering av geriljasoldater med bærekraftig utvikling, kamp mot avskoging og robuste lokalsamfunn. 

Økt avskoging var en utilsiktet konsekvens av freden som ble inngått i 2016. Områder som tidligere ble kontrollert av FARC-geriljaen ble overtatt av foretak som blant annet drev ulovlig gruvedrift og dyrking for kokainproduksjon - ulovlig virksomhet som også medførte rovdrift på skogen.

Environments for peace skaper et alternativ. Ny, bærekraftig virksomhet bygges lokalt i prosjekter som inkluderer både kvinner, ungdom og tidligere geriljasoldater. Det er fredsbygging på grasrotnivå, og Kronprins Haakon gratulerte deltakerne i prosjektet:

- Dette prosjektet og arbeidet dere gjør som colombianere - i samarbeid på tvers av tidligere konfliktlinjer - er en inspirasjon for hele verden. 

- Naturvern er som regel ikke blant de sentrale spørsmålene ved avslutningen av en væpnet konflikt. Men fred utgjør en stor mulighet til å utnytte ressursene disse skogene representerer på bærekraftige måter. Turister kan oppleve Colombia i et nytt lys og reise til steder som tidligere lå utenfor rekkevidde. 

Bortgjemte paradis

Colombia er et av verdens rikeste land hva gjelder biologisk mangfold. Mer enn 9 000 arter dyre- og planteliv finnes bare her og ikke noe annet sted. Hele 300 ulike typer økosystemer er representert og 15 % av verdens oksygen produseres i colombiansk Amazonas. 

Økoturisme

Fredsavtalen brakte helt nye muligheter for å dra nytte av dette utrolige mangfoldet og de mange naturskjønne områdene. I stedet for å basere økonomisk aktivitet på utvinning, står vern og bærekraft i sentrum for en helt ny levevei: økoturisme. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av konflikten, åpnes nå opp for turisme. Trenden er tydelig: i 2016 besøkte 96 000 Colombias nasjonalparker. I 2017 var tallet over 1,6 millioner. 

Kronprinsen fikk åpne the Caño Rojo Trail - et tilskudd til den voksende økoturismen. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Kronprins Haakon åpnet et nytt tilskudd til den voksende turistnæringen under besøket til Mesetas: the Caño Rojo Trail. Stien gjennom regnskogen til fossefallet er med på å gjøre biologisk mangfold og vern av skogen til levevei i Mesetas. 

Økoturisme betyr nye måter å tjene til livets opphold som samtidig bidrar til vern av sårbare områder. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Environments for peace er finansiert med norske midler og gjennomføres av Colombias miljøverndepartement, UNDP, Flyktningerådet og FARC, i nært samarbeid med lokalbefolkningen.

 

Fra 12. til 14. februar 2019 besøkte Kronprins Haakon Colombia på vegne av UNDP. Reintegrering av tidligere FARC-soldater er en viktig del av det pågående fredsarbeidet. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson
Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook