Hopp til hovedinnhold

Ny mastergrad

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var til stede da en ny mastergrad for ledere i tros- og livssynssamfunn ble etablert i dag.

11.03.2019

Det er Universitetet i Oslo og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som står bak det nye utdanningstilbudet, og den høytidelige markeringen fant sted i Universitetets Gamle festsal i Oslo.

Bred enighet

- Det er bred politisk enighet om viktigheten av å etablere et utdanningstilbud for ledere fra bredden av tros- og livssynssamfunn. Vi er veldig glade for at intensjonen i integreringsforliket og vedtaket i statsbudsjettet nå følges opp, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som talte under åpningen.

Operasanger Gøril Songvoll underholdt under arrangementet. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoffOperasanger Gøril Songvoll underholdt under arrangementet. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

- En god offentlig samtale får vi først når samfunnsaktører deltar på like premisser. En viktig jobb er derfor å sørge for relevante utdanningstilbud etter de kvalitetskrav og standarder vi har.

Etableringen av masterprogrammet skal gi utdanning i tros- og livssynsbetjening innen helsesektoren, Forsvaret og kriminalomsorgen, og gi deltakerne økt kompetanse som ledere og aktører i det norske samfunnet. Slik styrkes også forutsetningene for mer aktiv samfunnsdeltagelse.

Åpningsseremoni

Selve åpningen av mastergradstudiet sto rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, for. I tillegg til statsråden, inntok både generalsekretæren for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, dekan Aud V. Tønnessen ved Det teologiske fakultet og Oslos ordfører Marianne Borgen talerstolen. 

Operasanger Gøril Songvoll og pianist Dorina Komai sto for de kunstneriske innslagene.

Åpningsseremonien ble avsluttet med to akademiske innlegg ved professor Ataullah Siddiqui fra Markfield Institute of Higher Education i Storbritannia og professor Su Yon Pak fra Union Theological Seminary i New York. Etter innleggene hadde de to professorene en kort panelsamtale ledet av førsteamanuensis Anne Hege Grung ved Universitetets teologiske fakultet.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook