Hopp til hovedinnhold

Dykket etter plast

Sammen med WWF Verdens naturfond dykket Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon etter plast ved Sjøstranda i Asker i dag. I løpet av 38 minutter fant de to store poser med plastavfall.

04.09.2019

Hvert eneste år fylles havene våre opp med et sted mellom 8 og 12 millioner tonn plast. Plast i havet er et stort problem som påvirker alle typer liv, alt fra de minste, mikroskopiske plankton til de store hvalene. I følge forskning.no kan det i verste fall være så mye som 250 millioner tonn plastavfall som befinner seg i verdens hav. Det aller meste av dette, hele 94 prosent befinner seg på havbunnen. 

Kronprins Haakon og Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond dykker etter plastavfall. Foto: WWF / Det kongelige hoff

Det er bakgrunnen for at Kronprins Haakon ble med WWF og marinbiolog Fredrik Myhre ut til Sjøstranda i Asker. Her skulle de dykke, undersøke bunnen, og ikke minst rydde opp det plastavfallet de måtte kommer over. 

Plast på bunnen

I øsende regn tok Kronprinsen og resten av dykkerteamet på seg dykkerutstyr og gikk ut i vannet. Her gjennomførte de et dykk som varte i 38 minutter, og når de kom opp igjen hadde de med seg to store poser med plastsøppel de hadde plukket med seg. De to fant både solbriller, ishockeypuck og golfballer på bunnen - i tillegg til rester av poser, plastflasker og liknende.

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

- Jeg opplever at det er mange som er bevisst om problemet, sa Kronprins Haakon i dag. - Folk rundt i hele landet har plukket mye plast på strendene, men det er fremdeles mye plast. Og vi må ta bedre vare på havene våre i fremtiden.

Fredrik Myhre og Kronprinsen fant blant annet et termometer på bunnen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Alle kan bidra

For å redde livet i havet fra plastforsøpling må man bli flinkere til å hindre at ny plast ender opp i naturen. Fredrik Myhre hadde mange tips til enkle grep alle kan gjøre for å bidra, som å resirkulere og kaste plast på riktig måte, alltid pante flasker og hjelpe til med å plukke opp plastsøppel man ser på gaten og kaste det i en søppelkasse. 

- Plast er et veldig tydelig tegn på problemene i havet. Både problemene med plast, men også forsuring av havene og temperaturøkning må tas tak i for å få havene i balanse, sier Myhre.

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

På nettsidene til Hold Norge Rent finnes mye informasjon, tips og råd om hvordan man kan bidra. Der finnes også en egen ryddeportal for den som ønsker å engasjere seg i strandrydding.

Tiltak i Asker 

Askers ordfører Lene Conradi tok imot Kronprinsen da han kom til Sjøstrand i dag, og hun ga Kronprinsen en orientering om arbeidet kommunen gjør for å bedre klimaet og miljøet langs strandsonen. 

Nye Asker kommune vil få Oslofjordens lengste kystlinje, både mot Drammensfjorden og Oslofjorden, og er et av de mest folkerike områdene i landet. De bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av den nye kommunen, og har store ambisjoner i arbeidet mot forsøpling.

Askers ordfører Lene Conradi orienterte Kronprinsen om arbeidet kommunen gjør for å bedre klimaet og miljøet langs strandsonen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff 

Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og konsulentfirmaet Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

– Et regionalt senter vil gi oss ny kunnskap om forsøplingen av fjorden, og bidra til at ulike aktører vil kunne samle og dele kunnskap, sier Lene Conradi, og forteller at nye Asker ønsker å være en foregangskommune både når det gjelder arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, og innen sirkulær økonomi. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook