Hopp til hovedinnhold

Ungdom kjemper for klimaet

Ungdoms engasjement og bidrag i kampen mot klimaendringene sto sentralt for Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen på hans siste dag ved FNs høynivåuke i New York.

26.09.2019

Også onsdag var ungdom i fokus, da svenske Greta Thunberg talte på et arrangement om FNs klimapanels nye spesialrapport på hav og is. Thunberg ga unges klimaengasjement et ansikt da hun startet den første av et stadig voksende antall klimastreiker blant skoleungdom.

- Grunnen til at vi har tatt til gatene er vitenskapen. Vi må lytte til forskerne, sa Thunberg i innlegget sitt.

Greta Thunberg taler under arrangementet "Blue Leaders call To Action on Ocean and Climate". Foto: UN Foundation.

Torsdag var ungt lederskap og engasjement igjen i fokus. Ungdomsdelegater til FNs klimatoppmøte presenterte sluttdokumentet fra Oslo Pax 2019 - en internasjonal dugnad for fred og klima. Unge klimaaktivister møtte beslutningstakere, eksperter og fredsprisvinnere, med felles anbefalinger til FN’s klimatoppmøte.

Tid for handling

Ungdom engasjerer seg stadig sterkere for klimaet, blant annet gjennom skoledemonstrasjonene.  Hensikten med dagens arrangement var å belyse hvordan ungdom kan bidra til endring og ta lederskap i klimaspørsmålet. 

 Kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide med Sofie Nordvik, Norges ungdomsdelegat til FNs klimatoppmøte. Nordvik talte på møtet i dag. Foto: Det kongelige hoff

Kronprins Haakon var hovedtaler på møtet. Han pekte på engasjementet og handlingsviljen ungdom viser i klimasaken, og understrekte hvor viktig det er at unge tas med i beslutningsprosessene. Vi trenger deres kreativitet, kraft og oppfinnsomhet. Vi trenger deres lederskap som problemløsere og innovatører, sa Kronprinsen.

Våre kommende generasjoner kan ikke være en ettertanke.  

- Young people - our future generations - are not, and cannot be, an afterthought. They are not simply inhabitants of the future. They must be part of the leadership and decision-making processes now. And not only in a tokenistic way. We need their creativity, resilience and resourcefulness. As well as their leadership as problem solvers and innovators.

FNs resolusjon 2250 erkjenner dette og understreker viktigheten av ungdom som endringsagenter, understrekte Kronprinsen, og så fram til ungdomsdelegat Sofie Nordviks presentasjon "Call for Action on Peace and Climate Change

- Dette handler om mennesker. Om gutter og jenter som lever i krise og krig - som møter på flere utfordringer når klimaendringene hindrer dem fra å kunne bo der de bor. Vi har skapt et problem som vi er nødt til å løse sammen, sa Nordvik.

Sofie Nordvik er Norges ungdomsdelegat til FNs klimatoppmøte. Foto: Gjermund Øystese, Utenriksdepartementet.

Kailash Satyarthi, som mottok Nobels fredspris sammen med Malala Yousafzai i 2014, delte sine tanker om ungdoms engasjement for klimaet og utfordringene klimaendringer skaper i allerede kriserammede områder. 

Finansiering for utvikling

Kronprinsen var også til stede under FNs høynivåmøte om Finansering for utvikling torsdag. Arbeidet for å oppfylle FNs bærekraftsmål er ikke tilstrekkelig finansiert. Norge prioriterer finansiering for utvikling høyt, også i gjennom presidentskapet i ECOSOC - FNs økonomiske og sosiale råd - som ledes av Norges FN-ambassadør, Mona Juul.

Dagens toppmøte hadde som mål å sette søkelys på behovet for finansiering, og diskutere hvordan både offentlige midler og privat kapital kan mobiliseres til fordel for bærekraftsmålene.

Kronprinsen var til stede under FNs høynivåmøte om Finansiering for utvikling. Foto: Det kongelige hoff

Ministermøte

Gruppen av mindre utviklede land møtes årlig under FNs generalforsamling. Norge har et nært og langsiktig samarbeid med flere av landene, og møtet ga en god anledning til dialog.

Kronprins Haakon talte og hadde tre budskap fra Norge: Vi hører dere. Vi støtter dere. Vi trenger dere. Dersom vi skal oppfylle FNs bærekraftsmål og dersom kampen mot klimaendringene skal lykkes, må alle land stå sammen. En bærekraftig utvikling i de mindre utviklede landene gjør ikke bare dem, men hele verden til det mer stabilt og fredlig sted. 

Avsluttet med SAMOA 

Kronprins Haakon deltok også på en gjennomgang av status på "the SAMOA Pathway" - et handlingsprogram for utviklingen i små øystater. FNs bærekraftsmål preger programmet, som omhandler både klima, ren energi, fattigdomsbekjempelse, helse, likestilling, sikkerhet og en rekke andre viktige områder.

Kronprinsen besøkte stillehavsstatene Samoa, Fiji og Tonga tidligere i år. Der kunne han selv se hvordan klimaendringene påvirker øystatene og hvordan befolkningen arbeider for å sette sine lokalsamfunn i stand til å motstå effektene av dem.


Møtet om SAMOA avsluttet fire hektiske dager ved FNs høynivåuke i New York.

 

 

Hver høst innledes FNs generalforsamling med en uke med møter på høyeste nivå. Det har vært flere toppmøter, blant annet om klima og bærekraft. Kronprins Haakon har deltatt på høynivåuken 2019 med særlig fokus på kampen mot fattigdom og en bærekraftig forvaltning av havet. Foto: Det kongelige hoff

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook