Hopp til hovedinnhold

Muligheter og utfordringer

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen hadde et tett program i Mosambik i dag. Muligheter for næringslivet, kvinners rolle i fredsprosessen, og tilgang på elektrisitet var viktige elementer.

13.02.2020

Muligheter for næringslivet sto først på agendaen under Kronprinsens andre dag i Mosambik. Etter en temafrokost der både statsråder og næringslivstopper fra begge land deltok, talte Kronprins Haakon ved åpningen av et større næringslivsseminar.

Muligheter for næringslivet

Representanter for norsk og mosambikisk næringsliv møttes til seminar i Maputo. Så langt har ikke så mange norske bedrifter engasjert seg i Mosambik, men interessen er økende. Det gjelder ikke minst innenfor energisektoren der det allerede samarbeides både innen gass og solenergi. 

Dagen startet med frokostmøte med representanter for norske og mosambikiske myndigheter og næringsliv. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

På samme måte som Norge har også Mosambik store energiressurser. God forvaltning av disse ressursene kan gi et stort bidrag i arbeidet med å løse viktige utfordringer Mosambik står overfor.

Kronprins Haakon understrekte hvordan den norske modellen for forvaltning av energiressursene har betydd økt velstand for hele samfunnet:

- My country’s vast energy resources, both renewable and non-renewable, have brought us prosperity, because we have given priority to the sound management of these resources. They have also formed the basis for the development of world-class technology, which is crucial for the further development of the energy sector.

Her kan Norges erfaringer komme Mosambik til gode.

Kvinner i fredsarbeidet 

Det har vært flere perioder med uro og borgerkrig i Mosambik. Den 6. august 2019 inngikk de to partene i konflikten, regjeringspartiet FRELIMO og opposisjonspartiet RENAMO, en fredsavtale.

Kvinner og barn rammes hardt av konflikt og uro, og kvinner må spille en vesentlig rolle om det skal etableres en trygg og varig fred. Mosambik og Norge samarbeider om å øke kvinners deltakelse i konfliktløsning - en deltakelse som vil være viktig for gjennomføringen av fredsavtalen. 

Kronprins Haakon i samtale med en av fotografene bak en utstilling om kvinner og konflikt. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Kronprinsen talte under åpningen av et seminar om Kvinner, fred og sikkerhet i formiddag: 

- In any society, the involvement of women is key to successful development. When women are – more or less systematically – prevented from participating in the political, social and economic life of their country, the whole population loses out. The inclusion of women on all levels is also an essential part of a peace building process. That is what this seminar is all about.

En egen fotoutstilling finner sted i tilknytning til seminaret, og markerer 20-årsjubileet for FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Utstillingen dokumenterer kvinneliv påvirket av krig og konflikt. Kronprins Haakon fikk anledning til å snakke med kvinner som delte sine historier og høre hvordan de ser på muligheter og utfordringer i fredsarbeidet framover.

Energi til alle

Tilgang på energi er en grunnleggende forutsetning for økonomisk og sosial utvikling, og dermed en vesentlig faktor i kampen mot fattigdom. Utryddelse av fattigdom står øverst på FNs liste over utviklingsmål, og noe Kronprins Haakon har engasjert seg spesielt i som ambassadør for FNs utviklingsfond, UNDP. 

Kronprins Haakon i samtale med landsbyens eldste. Tilknytning til strømnettet vil gi store endringer og mange muligheter. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Under 30 % av Mosambiks befolkning har tilgang på strøm. I 2018 lanserte Presidenten det ambisiøse prosjektet "Energi for alle" som skal sikre hele befolkningen elektrisitet. Programmet støttes av Norge, og i dag fikk Kronprinsen være til stede da nye husholdninger ble knyttet opp mot strømnettet.

Kronprins Haakon fikk møte familien Sitoe, som fikk strøm til hjemmet sitt i dag. Kronprinsen fikk æren av å slå på lyset, som vil endre hverdagen for familien på seks. 

Belmira Americo Sitoe med Armando, familiens yngste, utenfor huset sitt i Matlemele. I dag fikk de strøm til huset. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Solkraftverket i Mocuba ble åpnet i august 2019, og er det første storskala anlegget for solkraft i Mosambik. Med unntak av Sør-Afrika, er det også det største i Afrika sør for Sahara. Anlegget kan levere strøm til mer enn 175 000 husstander, og er utviklet i et samarbeid mellom norske Scatec Solar, Nofund KLP og Mosambiks kraftselskap EDM.

Avsluttet med mottakelse 

Kronprins Haakons besøk til Mosambik ble avsluttet med en mottakelse i Maputo i regi av den norske ambassaden. Eventet fant sted i Fiskerimuseet, som ble bygget i et samarbeid mellom Mosambik, Norge og Island i 2008.

I inngangspartiet kunne gjestene se en utstilling om det mangeårige samarbeidet mellom Norge og Mosambik. Det var taler og kulturelle innslag, og sjømat fra begge lands kulinariske tradisjon sto på menyen. 

Kronprinsen holder den avsluttende talen under mottakelsen i Maputo. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Kronprinsen holdt reisens siste tale. Han avsluttet med å understreke Mosambiks store potensial og Norges ønske om å bidra til å realisere det.

- In closing I would like to remind us all: Mozambique has immense potential. You have an abundance of natural resources, including metals, minerals, fertile soils and ocean-based resources, and you have a strong and resilient people, which of course is the most important key to development. Taking our long history of cooperation and broad partnership as a basis, Norway would like to work with you in realising this potential further.

Fakta

Fakta om Mosambik

Hovedstad: Maputo
Største byer: Maputo, Matola og Beira

Størrelse: 799 380 km2 (Norge: 385 203 km²)
Befolkning: ca. 29 millioner (2018)
Offisielt språk: Portugisisk (11 %), men makua er størst (25 %)

Selvstendighet fra Portugal 25. juni 1975 

Styresett: Republikk 
Statsoverhode 2020: President Filipe Jacinto Nyusi

Norge og Mosambik har gode relasjoner som går tilbake til 1977 da President Samora Machel besøkte Norge og Kong Olav. 

Mosambik er et av verdens fattigste land, og står overfor store utfordringer.

Bistand fra Norge til Mosambik er viktig, men det er i økende grad et samarbeid og partnerskap på en rekke viktige områder.

Norsk næringslivsengasjement har vært beskjedent, men interessen er økende - spesielt innenfor energisektoren. Store funn av gass utenfor kysten kan gjøre Mosambik til en stor leverandør av energi på verdensmarkedet. 

Kilde: UD

 

Kronprins Haakon på stranden utenfor Maputo. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook