Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Jordan

I dag vart Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga ønskt velkomne til Jordan av Hans Majestet Kong Abdullah II og Hennar Majestet Dronning Rania. Det er første gong Kongeparet er på statsbesøk i Midtausten.

02.03.2020

Den Høgvørde Kronprins Hussein bin Abdullah deltok òg under velkomstseremonien, som vart halden utanfor Al Husseiniya-palasset i Amman.

Besøket markerer både at Noreg og Jordan i 2019 hadde hatt diplomatisk samband i 50 år, og at det var 25 år sidan Noreg oppretta ambassade i Amman. Det er òg 20 år sidan Kong Abdullah og Dronning Rania avla statsbesøk til Noreg.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Iselin Nybø følgjer Kongeparet under statsbesøket.

Kong Harald og Kong Abdullah inspiserer æresgarden utanfor Al Husseiniya-palasset. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Etter at den høgtidelege seremonien var over, fortsette dei to kongepara inn i palasset for offisiell gåveutveksling og samtalar. Kong Harald var òg til stades da den norske og den jordanske delegasjonen møttest til samtalar etterpå. 

Dei to kongepara og Kronprins Hussein møttest til samtalar etter velkomstseremonien. Foto: Muhammad Hamed, Reuters/NTB scanpix

Eitt av temaa var Jordans store gjestfridom overfor flyktningar frå Syria og andre land i regionen. Jordan har òg ei stor palestinsk befolkning. Noreg støttar Jordan med humanitære midlar for å bistå i denne innsatsen. Det gjeld særleg støtte til utdanning for å bidra til at dei mange flyktningbarna kan få skolegang.

Sjømat på bordet

Handelen mellom Noreg og Jordan har vore relativt liten, men eksporten av norsk sjømat har auka i omfang dei siste åra. Midtausten er ein viktig del av ei satsing på nye marknader, og næringsminister Iselin Nybø inviterte til sjømatlunsj for om lag 120 gjester i dag. Der kunne representantar for norske produsentar og eksportørar møte jordanske importørar, daglegvarekjeder og hotell. 

Den norske kokken Sebastian Myhre stod bak måltidet og gjennomførte òg ein workshop om norske råvarer for jordanske kokkestudentar søndag.

Moglegheiter for næringslivet

I ettermiddag talte Dronning Sonja under opninga av eit næringslivsseminar som utforska spennande område for mogleg samarbeid mellom Jordan og Noreg.

Dronning Sonja snakka blant anna om betydninga av likestilling da ho talte under næringslivsseminaret i Jordan. Foto: Tom Hansen, Hansenfoto.no

I delegasjonen frå Noreg er selskap med interesse for energiproduksjon og -distribusjon godt representert. Dei møtte representantar for Jordan, som ønskjer å satse meir på fornybar energi og har spesielt gode føresetnader innan solenergi. 

Kreftforsking var tema for ein annan bolk, der blant anna Oslo Cancer Cluster kom saman med King Hussein Cancer Foundation for å diskutere eit samarbeid om kliniske studiar og kreftbehandling.

Med oldtidsbyen Petra og fleire andre stader på UNESCOs verdsarvliste har Jordan fantastiske destinasjonar å by turistar på. Fleire norske turoperatørar deltok i dag for å diskutere berekraftig reiseliv.

Både Dronning Sonja og Dronning Rania er opptekne av likestilling og kvinners rolle i samfunnet. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Kvinner i arbeidslivet

Eit eige delseminar såg nærare på kvinners frigjering og deltaking i arbeidslivet – eit tema som ligg Dronningas hjarte nær. At både kvinner og menn deltek i arbeidslivet, har vore avgjerande for økonomisk vekst og for etableringa av den norske velferdsstaten, peika Dronninga på. – Kvinners deltaking i arbeidslivet har hatt større innverknad på Noregs økonomi enn inntektene våre frå olje og gass – til saman. 

"Women’s participation in working life has had a greater impact on Norway’s economy than our oil and gas revenues — together." 

Jordan har gjennomført viktige reformer dei seinare årene for å auke kvinners deltaking, for likelønn og mot diskriminering. 

– Noreg støtter disse initiativa, sa Dronninga og uttrykte håp om at Noreg kan inspirere til ytterlegare innsats ved å dele eigne erfaringar på området. 

"Gender equality is not only a human right. It is also smart economics! Talents are distributed equally among men and women. Therefore, opportunities should be equal, too.

Jordanske kvinner er høgt utdanna, men blir ofte heimeverande når dei giftar seg. Jordanske styresmakter har som mål å auke kvinnenes deltaking i yrkeslivet.

Les hele Dronningens tale

Bankett

I kveld er Kong Harald og Dronning Sonja det jordanske Kongeparets gjester ved ein offisiell bankett i Amman. Kronprins Hussein er òg til stades under middagen.

I kveld held Kong Abdullah og Dronning Rania ein bankett i høve statsbesøket. Foto: Tom Hansen, Hansenfoto.no

Statsbesøket fortset i morgon, da med integrering og interreligiøs dialog som viktige tema.

 

Fakta

Fakta om Det hasjemittiske kongedømmet Jordan

Hovedstad: Amman
Største byer: Amman og Zarqa

Styresett: Konstitusjonelt monarki
Statsoverhode 2020: Kong Abdullah II
Selvstendig stat fra 1946

Størrelse: 89 329 km² (Norge: 385 203 km²)
Befolkning 2020: ca 10,8 millioner
Offisielt språk: Arabisk
Naboland: Syria, Irak, Saudi-Arabia, Israel og palestinske områder.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Jordan ble etablert i 1969, og Norge åpnet ambassade i Amman i 1994. Jordan opprettet ambassade i Oslo i 2017.

Forholdet mellom Norge og Jordan er godt. Kong Abdullah og Dronning Rania avla statsbesøk til Norge i 2000, og Kong Abdullah besøkte også Norge i 2010. 

Næringslivssamarbeidet har vært begrenset, men det ses nå på muligheter for samarbeid innen blant annet fornybar energi og turisme.


Kilde: UD

 

Velkomstseremoni i Amman. Kongeparet ønskes velkommen av Kong Abdullah, Dronning Rania og Kronprins Hussein. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook