Hopp til hovedinnhold

Takk for innsatsen dere gjør

- På vegne av oss andre i det norske samfunnet, vil jeg gjerne si takk for den innsatsen dere alle gjør, sa Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen i dag. Han møtte Helsedirektoratet via videokonferanse.

20.03.2020

Kronprins Haakon deltok på Helsedirektoratets Fredagsforum i dag. Der møtte han ledere og ansatte - gjennom videokonferanse. 

- På vegne av oss andre i det norske samfunnet, vil jeg gjerne si takk for den innsatsen dere alle gjør, sa Kronprins Haakon til Helsedirektoratets medarbeidere. - Det er utrolig viktig at vi har kompetente mennesker som sitter og gir gode råd i en situasjon som dette. 

Kronprins Haakon i videokonferanse med ledere og ansatte i Helsedirektoratet. Foto: Wiebke Heinrich, Det kongelige hoff

Viktig kilde til kunnskap

I situasjonen vi nå står overfor, er Helsedirektoratet en helt sentral aktør i kampen mot koronaviruset. Etaten gir råd til myndighetene og formidler informasjon til befolkningen, blant annet gjennom Helsenorge.no

- I kriser er informasjonsbildet ofte ufullstendig, sa Kronprins Haakon. - Det er mange ting vi ikke vet, og bildet endrer seg veldig raskt. Da er det utrolig viktig å ha gode fagmiljøer, folk med kompetanse og erfaring, som kan lese dette bildet og tolke det på best mulig måte. I den situasjonen vi er i nå er det, blant annet, dere som gjør akkurat dette. Helsedirektoratet spiller en helt vital rolle.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsket velkommen - også han over video - før Kronprinsen fikk en orientering av assisterende direktør Espen Nakstad og divisjonsdirektør Linda Granlund. Foto: Helsedirektoratet

- Det er en spesiell situasjon for alle i Norge nå, understrekte Kronprins Haakon. - Det er ingen som ikke er berørt av de tiltakene som er iverksatt. De har selvfølgelig stor samfunnsmessig betydning – de avgjørelsene og tiltakene som blir iverksatt. Og jeg ser for meg at det ligger tungt på dere. Men samtidig skal dere vite at dere har vår støtte i den viktige jobben dere gjør.

- Vi setter utrolig stor pris på innsatsen deres. Og jeg tenker det er all mulig grunn til å være stolt av det viktige arbeidet som dere gjør i denne tiden.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Det betyr blant annet å være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook