Hopp til hovedinnhold

12 000 på digital koronadugnad

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen åpnet skjærtorsdag den globale, digitale dugnaden The Global Hack. – Vi trenger ideene deres, sa han i sin hilsen til entreprenørene.

15.04.2020

Arrangementet var et såkalt hackathon – en digital dugnad hvor utviklere jobber sammen på prosjekter for å finne løsninger på definerte utfordringer.

På The Global Hack deltok over 12 000 deltakere fra mer enn 100 land. De jobbet med over 500 ulike prosjekter for å bidra inn i koronaresponsen.

48-timers hackathon

Kronprinsen takket alle som hadde satt av påskehelgen til jobbing natt og dag.

– Takk for at dere bruker tiden og energien deres på å gjøre en forskjell. Vi trenger ideene deres. Vi trenger entreprenørånden deres, evnen deres til å se potensial og til å gjøre ting på nye måter, sa Kronprins Haakon.

Deltakerne hadde 48 timer på seg til å utarbeide ideer og løsninger som kan bidra til å redde liv og arbeidsplasser. De var delt inn i lag og arbeidet med prosjekter på ti ulike felt. Disse temaene var inspirert av FNs bærekraftsmål – og med et lengre perspektiv enn akkurat koronakrisen.

Norge var medarrangør

Vinnerprosjektene innenfor de ulike temaene ble annonsert på søndagen. Alle vil få støtte og oppfølging slik at flest mulig av initiativene kan bli realisert.

Arrangementet ble arrangert på rekordtid, og Oslo var vertskap for de internasjonale direktesendingene som ble fulgt av over en million seere.

– Ser det store bildet

Innovasjon og entreprenørskap har vært et av Kronprinsens fokusområder i lang tid. Kronprinsen er særlig opptatt av hvordan samarbeid på tvers av tradisjonelle sektorer og teknologi kan bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Kronprinsen har også jobbet med FNs utviklingsprogram UNDP i over 17 år og var glad for at The Global Hack hadde knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål.

– Det viser at dere ser det store bildet. Det handler ikke bare om krisen vi er inne i akkurat nå. Det handler om å føre verden fremover, sa Kronprinsen videre i sin hilsen.

 

Hilsen fra Kronprins Haakon til deltakerne i det internasjonale hackathonet mot korona. Foto: Det kongelige hoff.
Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson
Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook