Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger internasjonalt samarbeid mer enn noen gang i vår tid

Koronapandemien får alvorlige konsekvenser i mange land, ikke minst i utviklingslandene. I et videomøte med representanter fra FNs utviklingsprogram fikk Kronprinsen høre mer om FNs koronarespons, med særlig vekt på sårbare land.

16.04.2020

Vi trenger internasjonalt samarbeid og solidaritet mer enn noen gang. Dere utgjør en viktig rolle i det arbeidet, sa Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon i videomøtet i ettermiddag.

Ulrika Modéer som leder avdelingen for «External Relations and Advocacy» i FNs utviklingsprogram (UNDP), og Mo Yahya, representant ved UNDPs landkontor i Nigeria, deltok i møtet. 

FNs utviklingsprogram styrer og koordinerer utviklingsarbeid i om lag 170 land og regioner, og har nå et sterkt fokus på koronarespons. Koronapandemien er ifølge generalsekretær António Guetters FNs største utfordring til nå.

Modéer orienterte om hvordan FNs utviklingsprogram jobber tett sammen med Verdens Helseorganisasjon for å bistå land med å forberede seg på pandemien og å håndtere den, med særlig fokus på de mest utsatte.

Ulrika Modéer leder avdelingen for «External Relations and Advocacy» i FNs utviklingsprogram (UNDP). Foto: UNDP.

Modéer orienterte også om hvordan FNs utviklingsprogram på sikt vil samarbeide med land for å vurdere de sosiale og økonomiske konsekvensene av koronakrisen og iverksette tiltak for å minske skadelige langsiktige virkninger.

 Med korona står vi overfor en global helsekrise, men det er også en humanitær krise og en utviklingskrise. Jeg er veldig imponert over hvordan FN har respondert på situasjonen, som påvirker oss alle, sa Kronprinsen.  

Takket dem som står i frontlinjen

Mo Yahya fra UNDPs landkontor i Nigeria, fortalte om hvordan de nå bistår i arbeidet med å løse utfordringene knyttet til korona i landet. Han understreket også viktigheten av internasjonalt samarbeid for å komme gjennom den globale krisen.

Kronprinsen takket dem som står i frontlinjen i direkte berørte områder og trakk frem FNs evne til å løse utfordringer på bakken, gjennom lokal kjennskap, ulike partnerskap og tett samarbeid med myndigheter.

Mo Yahya var med i videomøtet fra Nigeria og orienterte om arbeidet som gjøres i landet. Foto: UNDP Nigeria.

Ambassadør i 17 år

I 2003 ble Kronprinsen utnevnt til goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram. I løpet av de 17 årene har han besøkt en rekke land som FN-ambassadør, deriblant Liberia (2017), Haiti (2012) og Nepal (2011).

Under besøket til Liberia i 2017 møtte Kronprinsen blant andre ofre, etterlatte og helsefagarbeidere etter Ebola-epidemien som startet i 2014 og rammet landet hardt.

I 2017 var Kronprinsen i Liberia med FNs utviklingsprogram. Der møtte han blant andre overlevende etter ebola som fortalte om hvordan krisen hadde påvirket livet. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson
Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook