Hopp til hovedinnhold

Festgudstjeneste for ny preses

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten var til stede da Den norske kirke markerte ny preses i Bispemøtet, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen i formiddag. 

11.10.2020

Den norske kirkes nye preses, biskop Olav Fykse Tveit ble vigslet og innsatt under en gudstjeneste i Nidaros domkirke 10. mai i år. På grunn av smittevernrestriksjonene ble vigslingsgudstjenesten holdt i begrensede former og utenfor det planlagte kirkemøtet. Markeringen ble derfor flyttet til dagens festgudstjeneste.

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Olav Fykse Tveit kom fra stillingen som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, en stilling han hadde i ti år. Dette er den største økumeniske organisasjonen i verden og omfatter 350 kirkesamfunn med mer enn 500 millioner kristne i 110 land. 

Preses' preken

Preses nnledet sin prekenmed en hilsen til Kongeparet:

- Vi hadde gleda oss til at Kongen og Dronningen skulle vere med oss i dag, men av grunnar vi alle kjenner, var ikkje det mogeleg. Vi sender Kong Harald og Dronning Sonja våre varme helsingar, og håpar og ber om fortsatt god bedring for Kongen. 

Preses Olav Fykse Tveit taler i Nidarosdomen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Mobbing

Mobbing var et viktig tema i Fykse Tveits preken til kirkelyden.
- Vårt forhold til kvarandre som menneske kan bli øydelagt av dei orda vi seier til kvarandre. 

- Mobbing er ikkje eit nytt fenomen. Kanskje vi veit litt om det, nokon kvar, enten det er å bli mobba, eller vi veit med oss sjølve at vi har vore mellom dei som har mobba andre. Barn og unge fortener ein oppvekst utan mobbing. Vaksne fortener også å sleppe mobbing. For ord kan skade. Det er ei alt for vanleg oppleving for mange, fremholdt preses.

Miljøutfordringene

Olav Fykse Tveit var også innom de store miljøutfordringene som verdenssamfunnet står overfor.
- Budet "du skal ikkje slå i hel" er til dømes eit svært aktuelt bud når vi tenkjer over omfanget av dei store miljøkriser vi står overfor, både direkte og indirekte. Bestanden av virveldyr er redusert med 68 prosent sidan 1970. Vi – menneske - treng også artsmangfaldet. Og klimakrisa kan gjere det vanskeleg, ja umogeleg, å leve mange stader der menneske - og dyr - er i dag.

Kongens tale

- Det hender vi blir inspirerte til å sjå alle menneskes verd og uendelege verdi ved den måten nokon møter andre på eller omtalar andre på.

- Vi kjenner slike øyeblikk igjen når vi har dei. For mange av oss har det hendt når ein har lytta til Hans Majestet Kong Haralds talar, slik det også skjedde ved 25-årsjubileet som regent. Då vart vi alle omfavna som norske, uansett kven vi er, kvar vi kjem frå, kva vi trur på eller kven vi er glad i. Det er ord som har sett spor i oss som menneske og som nasjon. Det er ord som byggjer på det vi har med oss i vår kristne og humanistiske arv, men som viser kva dei må bety i dag, i vårt mangfaldige samfunn no. Dei orda sette ein ny standard i vår forståing av vår nasjons felles verdiar.

Alle biskopene

Samtlige biskoper i Den norske kirke, stortingspresident Tone W. Trøen, statsminister Erna Solberg og sametingspresident Aili Keskitalo var også til stede under festgudstjenesten.

Kronprinsregenten omgitt av landets biskoper og Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen. Det kongelige hoff

Nidaros domkor under ledelse av domkantor, dirigent Karen Haugom Olsen, saksofonist Jon Pål Inderberg og Carl Haakon Waadeland på slagverk medvirket under gudstjenesten. Ved orgelet satt domkantor Petra Bjørkhaug. 

Konfirmanter fra Dalsgård skole og Byåsen menighet medvirket ved forbønn og lystenning. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Etter gudstjenesten deltok Kronprinsregenten ved en lunsj i Erkebispegården i Trondheim.

 

Fakta

Biskoper i Den norske kirke 2020

 • Olav Fykse Tveit – Preses i Bispemøtet (2020)
 • Solveig Fiske – Hamar (2006)
 • Ingeborg Midtømme – Møre (2008)
 • Halvor Nordhaug – Bjørgvin (2009)
 • Atle Sommerfeldt – Borg (2012)
 • Stein Reinertsen – Agder (2013)
 • Olav Øygard – Nord-Hålogaland (2014)
 • Ann-Helen Fjeldstrad Jusnes – Sør-Hålogaland (2016)
 • Herborg Oline Finnset – Nidaros (2017)
 • Kari Veiteberg – Oslo (2017)
 • Jan Otto Myrseth – Tunsberg (2018)
 • Anne Lise Ådnøy – Stavanger (2019)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook