Hopp til hovedinnhold

Delte ut støtte på 120-årsdagen for Kronprinsesse Märthas fødsel

I dag får 95 organisasjoner, lag og foreninger over hele landet støtte til sosiale og humanitære tiltak fra Kronprinsesse Märthas Minnefond. Det skjer på dagen 120 år etter at Kronprinsesse Märtha ble født.

28.03.2021

- Det er en glede for meg at jeg hvert år i tilknytning til min mor, Kronprinsesse Märthas, fødselsdag er så heldig at jeg får lov til å dele ut penger til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger fra hele Norge. I år et det 120 år siden mor ble født, og det gjør årets tildelinger spesielle for meg, sier Prinsesse Astrid, fru Ferner.

I år var det kommet inn 174 søknader om økonomisk støtte. I forbindelse med årsmøtet i Minnefondet ble 95 søknader innvilget under Prinsessens ledelse. Det ble en samlet tildeling på 575 000 kroner. Standardbidraget er på 5 000 kroner, men i noen tilfeller blir det bevilget et høyere beløp.

Styret i Kronprinsesse Märthas Minnefond i arbeid med årets tildelinger. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Mottakerne er sanitetsforeninger, pensjonistforeninger og lokallag av ulike foreninger og organisasjoner som arbeider til beste for personer med diagnoser og utfordringer av ulike slag. Typiske tiltak det gis støtte til er reiser, foredrag og andre arrangementer av sosial karakter. 

Fondet ble opprettet 1. april 1929 i forbindelse med bryllupet mellom Kronprins Olav og Prinsesse Märtha. Etter Kronprinsessens død 5. april 1954 ble det besluttet at fondets arbeid skulle videreføres til minne om Kronprinsessens omtanke for sine medmennesker. Prinsesse Astrid, fru Ferner har ledet minnefondets styre siden Kronprinsesse Märthas borgang. 

Mer om Kronprinsesse Märthas Minnefond

Kronprinsesse Märtha

Kronprinsesse Märtha ble født i Stockholm 28. mars 1901 som norsk og svensk Prinsesse. Hun var nest eldste datter av Prins Carl av Sverige og Prinsesse Ingeborg av Danmark. I 1929 giftet hun seg med Kronprins Olav i Oslo domkirke, og ble Norges Kronprinsesse. Alliansen ble svært godt mottatt og sett som et symbol på at sårene etter unionsoppløsningen var leget.

Kronprinsesse Märtha hadde stor arbeidskapasitet og et åpent, vinnende vesen, og hun ble snart en populær og respektert representant for Kongehuset. Hun hadde en rekke representasjonsoppgaver, og etter Dronning Mauds død i 1938 ble Kronprinsessen landets førstedame.

Kronprinsesse Märtha ved åpningen av Rikshospitalets barneklinikk i 1950. Foto: NTB

Etter Tysklands angrep på Norge 9. april 1940, klarte Kronprinsesse Märtha og Kronprinsparets tre barn å ta seg til USA på invitasjon fra Franklin D. Roosevelt. Der arbeidet Kronprinsessen utrettelig for norske interesser, og hennes vennskap med presidentparet bidro til å gi henne gjennomslag. Hun deltok på en lang rekke områder, fra offisielle besøk, foredrag og taler, til hjelpesendinger og flyktningarbeid.

Mer om Kronprinsesse Märtha

Kronprinsessen vendte tilbake til Norge sammen med barna og Kong Haakon, 7. juni 1945. Hun ble møtt med stor varme – hennes store innsats under krigen hadde gjort henne enda mer populær blant folket hjemme. Kong Haakons sviktende helse gjorde at Kronprinsparet overtok flere representasjonsoppdrag. Kronprinsessen påtok seg stadig flere oppgaver, og holdt selv nyttårstalene i 1946 og 1950. Kronprinsessens helse var imidlertid heller ikke god. Det var et slag for Kronprins Olav og familien da Kronprinsesse Märtha døde 5. april 1954.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook