Hopp til hovedinnhold

Norge rundt til tross for pandemien

Det kongelige hoff presenterer i dag sin årsrapport for 2020.

16.04.2021

Koronapandemien og smitteverntiltakene har påvirket mye av Kongehusets og Det kongelige hoffs aktivitet i 2020. Både det offisielle programmet til Kongehusets medlemmer og mye av Hoffets arbeid måtte endres og reduseres i takt med nedstengingen i samfunnet. De konstitusjonelle oppgavene Kongen ivaretar har blitt gjennomført tilnærmet normalt.

– Det har vært et annerledes år, men vi er glade for at Kongefamilien har kunnet møte folk på andre måter - gjennom digitale besøk og hilsninger, gjennom tv-produksjoner og en annerledes 17. mai – i tillegg til noen fysiske møter. Det kongelige hoff har en sunn økonomi, og vi har planer for at vi i år og årene fremover kan ta igjen de prosjektene vi ikke kunne gjennomføre i 2020. Vi er tilfredse med at vi har klart å opprettholde fremdriften i sikringsprosjektet som planlagt. Årets underskudd skyldes at vi har tatt i bruk avsetningene i prosjektet fra tidligere år, uttaler hoffsjef Gry Mølleskog.

Norge rundt under pandemien

Til tross for pandemien klarte Kongefamilien å besøke alle landets fylker, 24 kommuner og Jan Mayen i 2020. I tillegg fikk ytterligere 31 kommuner digitalt besøk gjennom mer enn 40 videomøter med over 30 samfunnssektorer. Kongefamilien møtte personer i helsesektoren, lærere, studenter og elever, næringslivet, kultursektoren, barnevernet, ansatte i rengjøringsbransjen, NAV, permitterte, ordførere, frivilligheten og organisasjoner som fremmer psykisk helse – for å nevne noen.

Statsbesøk nummer 50

I mars gjennomførte Kongeparet sitt femtiende statsbesøk. Det historiske besøket til Jordan var Kongeparets første statsbesøk til Midtøsten. Like etter hjemkomsten ble det innført omfattende smitteverntiltak, og Kongefamilien har etter dette ikke gjennomført noen reiser til utlandet. Kongefamilien gjennomførte til sammen fire offisielle besøk i utlandet i 2020, og ytterligere syv land ble besøkt digitalt.

Sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer

Det største prosjektet ved Det kongelige hoff er sikringsprosjektet som har som mål å forsterke sikkerheten ved Slottet og de øvrige kongelige eiendommene. Også dette prosjektet er påvirket av pandemien, men det er iverksatt tiltak som styrker muligheten for å ferdigstille i løpet av 2021­ som planlagt.

Årsregnskapet

Årsregnskapet viser et underskudd på 65 millioner kroner. Dette budsjetterte underskuddet skyldes at sikringsprosjektet i 2020 som planlagt har brukt 87 millioner av prosjektets avsetning fra tidligere år.

Det kongelige hoffs driftsregnskap viser et overskudd på 22 millioner. Smittevernreguleringene ga naturlig nok begrensninger på gjennomføring av Kongefamiliens offisielle arrangementer og reiser, og dermed reduserte kostnader. Også flere av Hoffets vedlikeholdsprosjekter ble forsinket, fordi det i lengre perioder ikke var anledning til å ha eksterne håndverkere eller andre leverandører fysisk til stede ved kongelige eiendommer på grunn av smitteverntiltak. Størsteparten av overskuddet planlegges brukt til prosjekter i 2021 og 2022. Det legges derfor opp til et underskudd i driftsregnskapet for 2021 og trolig også i 2022. Hoveddelen av disse midlene skal brukes innenfor eiendom og park.

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2020 er overlevert til Stortingets presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook