Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen takket mediene

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen pekte på betydningen av riktig og viktig informasjon i samfunnet vårt - og på lokale mediers sentrale rolle - i sin tale til norske journalister på årets SKUP-konferanse.

16.04.2021

- En uavhengig og kritisk undersøkende presse er en av de viktigste byggesteinene i det frie, åpne og tillitsbaserte samfunnet vårt. Riktig informasjon til rett tid formidlet på en grundig og sannferdig måte styrker oss gjennom pandemi og kriser. I ytterste konsekvens bidrar det til å redde liv, sa Kronprinsen til SKUP-deltagerne.

Kronprins Haakon åpnet andre dag av konferansen SKUP 2021 med en digital hilsen til journalistene. Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse – SKUP - er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. Hvert år samles norske journalister til SKUP-konferansen, men på grunn av pandemien arrangeres årets konferanse digitalt.

Lokale mediers viktige rolle

Kronprinsen pekte på den viktige rollen lokalaviser og nærmedier spiller – noe man har sett med tydelighet under pandemien.

- Jeg vil spesielt trekke fram lokalmedienes viktige rolle – som folks fremste informasjonskilde på mindre steder. Da jeg møtte representanter for media og informasjonsarbeidere i Agder på sensommeren, fikk jeg innblikk i litt av kompleksiteten. På én side – et tillits- og respektfullt samarbeid mellom ulike aktører i en fase med stort behov for informasjon. Og på den andre siden: Medias ansvar for å skape nødvendig, kritisk journalistikk, sa Kronprinsen. 

Flere av dem Kongeparet og Kronprinsen møtte da de var i Gjerdrum etter rastragedien fortalte at de hadde fått viktig informasjon gjennom lokalavisen. - Mange av dem jeg snakket med berømmet lokalmedias sentrale rolle.

Takknemlige

- Vi kan alle være takknemlige for å bo i et land med en presse som tar samfunnsoppdraget sitt på stort alvor. Dere skaper så mye bra. Saker som både berører, begeistrer og opprører oss. Og som kan gjøre oss klokere – så vi kan skille fakta fra fake, sant fra usant. Den dyptgående, grundige journalistikken hjelper oss til å erkjenne at det meste i verden ikke er svart-hvitt, men nyanserte gråtoner som krever at vi må tenke selv og stille spørsmål, sa Kronprins Haakon avslutningsvis sin tale til journalistene.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook