Hopp til hovedinnhold

Dei er alle ein av oss

Kven som helst kan få eit rusproblem. Den Høgvørde Kronprins Haakon understreka dette sterkt da han opna Ruskonferansen 2021 digitalt i dag.

28.04.2021

 

– Kven som helst kan få eit rusproblem. Det kjem ikkje alltid av ein vanskeleg oppvekst, psykiske plager eller andre kompliserte forhold. Det kan ramme oss alle i ein eller annan grad i periodar av livet.

 

Kronprins Haakon opnar Ruskonferansen 2021. Foto: Simen Sund, Det kongelege hoffet

Det blir gjort ein stor innsats innan rusomsorga, kvar einaste dag, av fagfolk, pårørande og menneske med eiga erfaring. Kronprins Haakon løfta òg fram tre ting kvar og ein av oss kan bidra med:

  • Å hjelpe kvarandre med å bryte ned skamma som er knytt til rusmisbruk, og møte menneske med rusproblem med respekt, openheit og empati
  • Å inkludere dei i fellesskapa våre
  • Å sjå bakanfor diagnosen eller rusproblemet. Sjå kvarandre som heile menneske.

Kronprinsen avslutta med å takke deltakarane for alt det viktige arbeidet dei gjer, og ønskje lykke til med konferansen. 

Les heile talen her

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook