Hopp til hovedinnhold

Digitalt besøk til California

Med hjelp av ny teknologi reiste en norsk delegasjon ledet av Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen på offisielt besøk til California tirsdag. Besøket fortsatte i dag, da en samtale med Nancy Pelosi toppet agendaen.

28.04.2021

California har en lederrolle i utviklingen av klimatiltak og grønn teknologi, og hensikten med det norske besøket er å styrke samarbeidet om grønne løsninger og bærekraftig verdiskaping.

Besøket er Norges første større virtuelle reise til utlandet der mange får muligheten til å følge det offisielle besøket digitalt. De norske deltakerne befant seg i et studio i Oslo, og de amerikanske i et studio i San Francisco. Men for de som fulgte konferansen fra skjermen, så det likevel ut som om deltakerne befant seg i samme rom.

Tilsynelatende sammen i San Francisco: Nancy Pelosi - "Speaker" i Representantenes hus, Kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Skjermdump fra sending.

Samarbeid mot klimaendring 

Besøket startet tirsdag. Etter en velkomsthilsen fra Californias guvernør Gavin Newsom og en hilsen fra Norges ambassadør til USA, Anniken Krutnes, var det klart for besøkets første panel.

Californias viseguvernør Eleni Kounalakis inviterte Kronprins Haakon og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til en samtale om hvordan Norge og California kan samarbeide i kampen mot klimaendring. California har følt klimaendringene på kroppen i form av store skogbranner de senere årene og er en viktig pådriver i klimakampen. Norge har opparbeidet bred kompetanse på fornybar energi, nullutslippsmobilitet og utnyttelsen av havvind, og de tre diskuterte erfaringer med utvikling og bruk av grønn teknologi. 


Deltakerne befant seg på hver sin side av Atlanteren. Foto: Det kongelige hoff

 
Panelet utvekslet også tanker om betydningen av ungdom og utdannelse i kampen mot klimaendringer og andre globale utfordringer. Internasjonalt samarbeid med utveksling av forskere og studenter betyr utveksling av ideer og kunnskap - som igjen driver innovasjon. 

Studenter ved Berkeley

Det digitale besøket fortsatte til Kronprinsens gamle universitet, University of California at Berkeley, som flere norske utdanningsinstitusjoner har et nært samarbeid med. 

Her møtte Kronprins Haakon de tre studentene Madeleine Wong, Chloe Olsen og norske Peter F. Grinde-Hollevik. De utvekslet erfaringer om studentlivet ved Berkeley og om hvordan tanker om bærekraft og klima påvirker ungdoms valg av studier og yrkesliv.

Kronprins Haakon møtte tre studenter "på campus" i Berkeley. Foto: Skjermdump fra sending

Det er et bredt spekter av tema som er relevante for ungdom å utdanne seg innenfor dersom de ønsker et meningsfullt arbeid for en mer bærekraftig verden. Sammen med Stanford University, er Berkeley en viktig premissleverandør for teknologiutviklingen i California og for retningen samfunnsutviklingen tar. 

Avsluttet dagen på Stanford

Sammen med Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, møtte Kronprins Haakon professor Tina Seelig. Seelig er kjent for sine bøker om innovasjon og kreativitet, og underviser i dag ved Stanford University.

Hvordan kan teknologi bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor? Professor Seelig pekte på pandemien vi står i nå som et tydelig eksempel, både på hvordan et problem deles av en hel verden og hvordan teknologi i form av vaksine er en avgjørende del av løsningen. På samme måte er utdanning og teknologi en sentral del av løsningen på klimakrisen. 

Kronprins Haakon, Innovasjon Norges Håkon Haugli og professor Tina Seelig. Foto: Skjermdump fra sending.


Seelig fortalte også om sine "Tools of Innovation" der kunnskap, fantasi og innstilling er grunnleggende komponenter for å utvikle gode ideer for fremtiden. Alle har det som skal til for å være innovative, framholdt professoren - men ressursene, kulturen og miljøet som omgir oss påvirker prosessen sterkt. Unge i dag er svært opptatt av å løse klimakrisen. Hvilke forutsetninger skal til for å legge til rette for nødvendig innovasjon?

Kronprins Haakon og Håkon Haugli oppsummerer første møtets første dag. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Møte med Nancy Pelosi

Et møte mellom Kronprins Haakon, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og den ledende demokratiske representanten og "speaker" i Representantens hus, Nancy Pelosi, innledet programmet onsdag. Pelosi representerer nettopp California, og har engasjert seg sterkt for transatlantisk samarbeid.

Kronprins Haakon startet med å uttrykke sin medfølelse med de store tapene USA har lidd under koronapandemien. Den enorme innsatsen for massevaksinering vi nå ser er likevel inspirerende, mente Kronprinsen, og pekte på hvordan forskningsmiljøer, myndigheter og private virksomheter har jobbet sammen for å oppnå dette.  

Samarbeid mellom offentlig og privat sektor står helt sentralt, også i overgangen til en grønn økonomi, påpekte Nancy Pelosi. Å skape grønne arbeidsplasser, basert på forskning og partnerskap mellom det offentlige og det private, er helt vesentlig.

Nancy Pelosi i samtale med Kronprins Haakon og Ine Eriksen Søreide. Foto: Skjermdump fra sending.

Samtalen berørte en rekke tema som er viktige både for Norge og California, og hvor et større samarbeid kan gavne begge. Det gjelder ikke minst kjøretøy, ferger og annen skipsfart med små eller ingen utslipp, havvind og andre former for fornybar energi.

Flere seminarer fortsatte utover kvelden med mål om kunnskapsdeling og samarbeid.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook