Hopp til hovedinnhold

Hyllet Handikapforbundet

Prinsesse Astrid, fru Ferner trakk frem Norges Handikapforbunds utrettelig innsats for å bedre de funksjonshemmedes situasjon i sin hilsen til forbundets 90-årsmarkering i dag.

05.06.2021

- Økt likebehandling hadde ikke vært tilfelle uten Norges Handikapforbund. Modige kvinner og menn har gjennom tiårene arbeidet og kjempet for sine medmennesker. Handikapforbundet har vært den sterke og tydelige stemmen som sa fra. Dere har en klar visjon om å skape et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut, sa Prinsesse Astrid, fru Ferner i sin tale.

Prinsesse Astrid, fru Ferners hilsen til Norges Handikapfurbund i anledning deres 90-årsjubileum.

Tidlig på 1900-tallet hadde funksjonshemmede få rettigheter. Men i 1920-årene vokste det fram et nettverk av lag og foreninger i Norge. De fleste var religiøse og ivret etter å drive veldedighet - også overfor funksjonshemmede. Dette var også opprinnelsen til Norges Handikapforbund, som ble stiftet på et konstituerende styremøte i januar 1931.

Flere funksjonshemmede

I etterkrigstiden økte antallet funksjonshemmede i Norge. Dels skyldtes dette et stort antall krigsskadde, dels de store poliomyelitt-epidemiene på 40- og 50-tallet og diagnostiseringen av cerebral parese fra 1950. Fra 1960 økte antallet ulykker i trafikken, på arbeidsplasser, i idrettsaktiviteter og i hjemmet.

Velferdsordninger, behandlings- og rehabiliteringstilbud vokste fram. På 50-tallet oppsto de norske trygdeordningene. Parallelt endret synet på funksjonshemmedes arbeidsevne seg, og man startet opp med yrkesmessig attføring.

Økningen i antallet funksjonshemmede gjorde at Norges Handikapforbund vokste. Landsmøtet i 1974 blir kalt et av de viktigste i forbundets historie. Her skiftet organisasjonen navn fra Norges Vanførelag til Norges Handikapforbund og endret profil fra å være en organisasjon for funksjonshemmede til en organisasjon av funksjonshemmede.

- Ved å løfte frem og forbedre enkeltmenneskers liv, har dere også forandret Norge til det bedre. Slik at alle kan bli sett som hele mennesker, og leve verdige og gode liv. For det skal dere ha en stor takk, sa Prinsesse Astrid, fru Ferner.  

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook