Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Märtha Louise hedret muskelsyke

- Dere har vært med å endre Norge til det bedre gjennom deres imponerende arbeid – som betyr så mye for så mange mennesker, sa Prinsesse Märtha Louise under Forbundet for muskelsykes (FFM) 40-års jubileum.

27.06.2021

-Selv om det heller ikke i år ble et fysisk landsmøte, er jeg glad for at dere likevel kan møtes digitalt, med deltakere fra hele Norge. Er det noe vi har lært oss siden i fjor vinter, er det nettmøter. Og så gleder vi oss veldig til vi igjen kan møtes fysisk! Vi trenger å gi hverandre en god klem etter denne rare tiden, fortsatte Prinsessen som er FFMs høye beskytter.

FFM ble stiftet i 1981 og foreningen organiserer mennesker med nevromuskulære sykdommer og deres familier over hele landet. Nevromuskulære sykdommer omfatter en rekke sjeldne sykdommer i overgangen mellom nerve og muskel, og i selve muskulaturen. FFM baserer sin virksomhet på en sentral målsetting om full deltakelse og likestilling for alle. FFMs mål er et inkluderende samfunn på alle områder, hvor alle – også funksjonshemmede – får mulighet til full deltakelse og likestilling ut fra sine egne forutsetninger. Dette innebærer også en kamp mot alle former for diskriminering av funksjonshemmede.

-I 40 år har dere i FFM arbeidet for å forbedre hverdagene og livene til muskelsyke og deres familier i hele Norge; jobbet for likeverd og økte rettigheter for medlemmene deres. Deres visjon om et åpent samfunn som er inkluderende og tilgjengelig for alle, og der alle kan delta aktivt på egne premisser, er både viktig og krevende å nå. Og til det trengs det en organisasjon med en tydelig stemme som sier fra –som dere i FFM. Hver dag jobber dere for å forbedre livene til enkeltmennesker – og dermed også til oss alle.  Dere har vært med å endre Norge til det bedre gjennom deres imponerende arbeid – som betyr så mye for så mange mennesker, sa Prinsesse Märtha Louise.

Hilsenen fra Prinsessen ble sendt under FFMs digitale landsmøte.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook