Hopp til hovedinnhold

Kong Harald opna Stortinget

Hans Majestet Kongen stod i dag for opninga av det 166. stortinget ved å lese trontalen. Hennar Majestet Dronninga og Den Høgvørde Kronprinsen var òg til stades under den høgtidelege seremonien.

11.10.2021

Det er 31. gong Kong Harald les trontalen framfor nasjonalforsamlinga, og dagens stortingsopning er den 57. der Kongen er til stades.

Kong Harald har teke plass på podiet for 57. gong. Foto: Peter Mydske / Stortinget

Trontalen

Trontalen er regjeringa sine planar for politikk i den næraste tida framover. Han blir utarbeidd av regjeringa, men blir lesen av Kongen.

Ettersom det er eit nytt fleirtal i Stortinget etter valet i haust, var trontalen i år kortare enn det som er normalt.

Historie

Den høgtidelege opninga er ei av dei viktigaste konstitusjonelle pliktene til Kongen nedfelt i paragraf 74 i Grunnlova:

"Så snart Stortinget har konstituert seg, opnar kongen eller den han set til det, forhandlingane med ei tale om tilstanden i riket og dei emna han særleg vil gjere Stortinget merksam på. Inga drøfting må skje med kongen til stades."

Statsminister Erna Solberg overrekkjer Kongen trontalen i stortingssalen. Foto: Peter Mydske / Stortinget

Det går fram av paragrafen at Stortinget ikkje kan behandle saker så lenge Kongen oppheld seg i stortingsbygningen, noko som heng saman med maktfordelingsprinsippet.

Etter trontalen las statsråd Odd Emil Ingebrigtsen meldinga "om rikets tilstand."

Kongen kjem til Stortinget

Kongeparet kom til Stortinget i open bil frå Slottet. Langs Karl Johans gate paraderte soldatar frå alle forsvarsgreinene for Kongen og Dronninga.

På Stortinget vart Kongeparet og Kronprinsen mottekne av ein deputasjon leidd av stortingsrepresentant Bjørnar Selnes Skjæran.

Deputasjonen bestod av sju stortingsrepresentantar frå Nordland fylke. Forutan Skjæran bestod deputasjonen av stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Bård Ludvig Thorheim, Mona Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Wilfred Nordlund og Øystein Mathisen.

Kong Harald har komme til Stortinget og blir ønskt velkommen av deputasjonen. Foto: Morten Brakestad / Stortinget

Deputasjonen følgjer Dei kongelege så lenge dei er i Stortingsbygningen.

Ny stortingspresident

Stortinget vart samla den 9. oktober, og under det konstituerande møtet vart Eva Kristin Hansen vald til ny stortingspresident. Svein Harberg, Nils T. Bjørke, Morten Wold, Sverre Myrli og Ingrid Fiskaa vart valde til visepresidentar.

Kongeparet kjem til Slottet i open bil etter opninga av Stortinget. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook