Hopp til hovedinnhold

Gjenskaper parken ved Oscarshall

I høst har hagearkeologene vært i sving i anlegget omkring lystslottet Oscarshall. Det kan bety en mer blomsterrik og romantisk park neste sommer.

27.10.2021

Oscarshall er et av landets viktigste nasjonalromantiske minnesmerker. Men anlegget er mer enn bygningen med dens interiører og kunstverk. Parken omkring er en vesentlig del av stedets uttrykk.

Et helhetlig kunstverk

Da lystslottet ble restaurert i 2005-2009 ble både selve bygningen og interiørene i stor grad ført tilbake til slik det var opprinnelig. Ønsket var å gjøre det samme med parken, men ressursene strakk ikke til.

Dermed forble parkanlegget mellom slottsbygningen og sjøen en slags hybrid mellom det opprinnelige anlegget og rester av det formale uttrykket som parken fikk i 1930. Mens 30-tallsanlegget hadde symmetri, hovedakse og formklippet vegetasjon som ideal, var det opprinnelige anlegget preget av asymmetri og avrundede former på gangstier og bed. Prydbuskene fikk vokse fritt og hele anleggets vegetasjon hadde et frodigere og mykere uttrykk.

Hagearkeologene leter etter det gamle parkanleggets stier. Hennes Majestet Dronningen tok bilder da hun besøkte utgavingene. Foto: H.M. Dronningen.

Jakten på historien

Anleggets historie er svært godt dokumentert av Bjørn Anders Fredriksen og Annegreth Dietze-Shirdewahn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Dette var utgangspunktet for den arkeologiske undersøkelsen, utført på oppdrag av Det kongelige hoff.

Målet var å finne igjen gangstien som tidligere gikk i en buet linje fra Røkepaviljongen og opp mot trappen til øvre fontene. Arkeologene ønsket også å finne spor av den opprinnelige plassen rundt fontenen ved Røkepaviljongen. Da den ble anlagt på 1850-tallet hadde den en helt annen form enn i dag.

Hagearkeologene avdekker fortiden. Foto: H.M. Dronningen

Resultatene av undersøkelsene var svært gode. Den opprinnelige gangstien ble funnet i sin helhet med rekker av solide kantstein i ytterkantene. Ved Røkepaviljongen dukket den opprinnelige formen på plassen opp, med tydelige rester av den mørkegrå grusen som opprinnelig var hentet fra strandkanten nede ved sjøen.  

Bringer fortiden tilbake

Til våren starter arbeidet med å bringe det opprinnelige anlegget tilbake. Den eldste gangstien fra trappen ved Kavalerbygningen skal få sin bredde tilbake, plassen rundt fontenen ved Røkepaviljongen og gangstien opp til anleggets midtre trappeløp skal gjenskapes.

Slik slynget stiene seg en gang. Nå skal det gjenskapes. Foto: Oslo Museum

Slottsgartneriet planlegger også å gjenskape vegetasjonsuttrykket i hele anlegget. Plantelister fra arkivet ved Stockholms slott forteller om en rekke interessante planter som har vært benyttet på Oscarshall, og bistått av ekspertise fra NMBU starter gartnerne nå detaljplanleggingen av parkens grønne og blomstrende uttrykk.

Oscarshall forvaltes som fredet, og planene for restaurering av parken er godkjent av Riksantikvaren.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook